Обов’язкові освітні компоненти

Обов’язкові освітні компоненти

підготовки бакалавра

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

спеціальності 014 Середня освіта (Географія)

за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Географія)

1 курс

Іноземна мова

Фізична культура

Психологія

Педагогіка

Загальне землезнавство

Географія материків і океанів

Географія України

Краєзнавство і туристична робота в школі

Основи наукових досліджень

Спеціальні історичні дисципліни

Історія України

Історія світових цивілізацій

2 курс

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова

Соціально-правові студії

Основи медичних знань і безпека життєдіяльності

Географія України

Картографія та геоінформаційні технології в географії

Історична інформатика в освіті та науці

Історія України

Історія світових цивілізацій

3 курс

Соціально-політичні студії

Філософія

Методика навчання географії

Суспільна географія

Регіональна економічна і соціальна географія

4 курс

Ландшафтознавство

Регіональна економічна і соціальна географія

Обов’язкові освітні компоненти

підготовки бакалавра

галузі знань 10 Природничі науки

спеціальності 106 Географія

за освітньо-професійною програмою Географія

2 курс

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова

Соціально-правові студії

Геологія з основами геохімії

Суспільна географія

Картографія з основами топографії

Геоінформаційні технології в географії

Географія України

Географія та технології просторової організації сільського господарства

3 курс

Соціально-політичні студії

Філософія

Суспільна географія

Біогеографія

Регіональна економічна і соціальна географія

Географія світового господарства

Географія та технології просторової організації сільського господарства

4 курс

Природні ресурси і кадастр

Географія населення

Регіональна економічна і соціальна географія

Ландшафтознавство