Монографії

  1. Гарбар В. В. Рендзини Подільських Товтр. Монографія. Кам’янець-Подільський, Видавництво «Рута», 2017 . – 192 с.
  2. Денисик Г.І., Придеткевич С.С. Зооценози антропогенних ландшафтів Поділля. Монографія. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2017. – 262 с.
  3. Касіяник І.П., Придеткевич С.С. Фізико-географічна характеристика та районування Поділля. Монографія [за ред. Балашова Л.С, Матвєєва М.Д, Любінської Л.Г., Касіяника І.П.] – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – С. 7-26.