Матвійчук  Борис Валерійович

асистент кафедри географії та методики її викладання

Народився 27 вересня 1982 року в м. Бердичів, Житомирської області.

У 2005 році закінчив з відзнакою Тернопільський національний педагогічний університет (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобув кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач географії.

В період 2005-2006 рр. працював вчителем географії у Яськовецькій ЗОШ I-IIIст.

Науково-педагогічний стаж роботи – 16 років. З 2006 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничо-економічному факультеті.

В 2007-2011 році навчався в аспірантурі на кафедрі географії України і туризму  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія.

Працює над дисертаційною роботою за темою «Суспільно-географічні аспекти розвитку малого підприємництва регіону (на матеріалах Хмельницької області)».

Науково-педагогічний працівник забезпечує викладання таких освітніх компонентів: основи геополітики і географія зовнішньоекономічних зв’язків, географія України, географія світового господарства, регіональна фізична географія. Є керівником: навчально-польової (краєзнавчо-туристичної) практики; навчальної комплексної фізико- та економіко-географічної практики.

 Основні праці:

Статті у фахових виданнях України:

 1. Чернюк Г.В., Матвійчук Б.В., Матуз О.В., Придеткевич С.С. Науково-педагогічний рівень та методика ландшафтно-оціночних досліджень малих територій у кваліфікаційних (дипломних) роботах // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол. : С.В. Оптасюк (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Випуск 28:  Концептуальні основи розбудови сучасної природничо-математичної та фізико-технологічної освіти. С. 138–142.
 2. Ганна Чернюк, Інна Любинська, Ігор Касіяник, Борис Матвійчук, Ольга Матуз. Морфологія ландшафтів та геофізичні показники в екосистемах природних районів Хмельницького Придністер’я // Наукові записки тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. СМТ «Тайп», 2022.  (випуск 53). № 2. С.35–42.
 3. Чернюк Г.В.,  Касіяник І.П.,  Матуз О.В.Матвійчук Б.В. Оцінка зволоження території Вінницької області за розподілом опадів і випаровуваності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія, 2022. № 1. С. 38–43.
 4. Мендерецький В.В., Недільська У.І., Придеткевич С.С., Матвійчук Б.В.  Реалізація можливостей сучасних дидактичних концепцій при формування природничо-наукової компетентності здобувачів знань в умовах STEM-освіти // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Вип. 27. С. 103–107.

Статті та тези у збірниках праць міжнародних та всеукраїнських конференцій:

 1. Чернюк Г.В., Касіяник І.П., Любинська І.Б., Матвійчук Б.В. Сезонний та просторовий розподіл сприятливих для літнього відпочинку погод в районах Поділля // Подільські читання: «Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта : проблеми, перспективи, рішення, присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету» : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (11-13 жовтня 2021 р., Хмельницький) / за аг. ред. Г.А. Білецької. Хмельницький : ХНУ, 2021. С. 123–125.
 2. Матвійчук Б.В., Касіяник І.П., Чернюк Г.В. Геосистемний підхід до єдності фізичної та економічної географії // Topical issues of science and practice: Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. London, Great Britain : International Science Group – November 02-06, 2020. p.174–180.
 3. Касіяник І.П., Матвійчук Б.В., Федорчук І.В., Чернюк Г.В. Ноосферна оптимізація взаємовідносин людини і природи // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ-ї міжнародної науковопрактичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль: Вектор, 2020. – 364 с.
 4. Матвійчук Б.В., Чернюк Г.В. Функціональна роль географії в Природоохоронній освіті та екологічному вихованні. // «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку». Третя Міжнародна науково-практична конференція (22-23 жовтня 2020, м. Херсон, Україна). Херсон : «ОЛДІ – ПЛЮС», 2020. С. 852-858.
 5. Чернюк Г.В. Формування екологічного світогляду студентів в процесі вивчення фізичної географії / Г.В. Чернюк, В.З. Мисько, Б.В. Матвійчук / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся», м. Славута, Хмельницька область, 23-25 травня 2018 р. / відповідальні редактори: М.М. Белінська, Б.Є. Якубенко, Матвєєв М.Д. Друкарня ТОВ «Каліграф» 2018. – С. 266-269.
 6. Чернюк Г.В. Альтернативні оцінки ландшафтів Хмельницького Придністер’я для землеробства і рекреації / Г.В. Чернюк, І.Б. Любинська, В.З. Мисько, О.В. Матуз, Б.В. Матвійчук / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся», м. Славута, Хмельницька область, 23-25 травня 2018 р. / відповідальні редактори: М.М. Белінська, Б.Є. Якубенко, Матвєєв М.Д. Друкарня ТОВ «Каліграф» 2018. – С. 206-213.
 7. Мисько В.З. Водні ресурси як важливий чинник розвитку туризму на території Національного природного парку «Подільські Товтри»: сучасний стан та перспективи використання / В.З. Мисько, Г.В. Чернюк, Б.В. Матвійчук / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся», м. Славута, Хмельницька область, 23-25 травня 2018 р. / відповідальні редактори: М.М. Белінська, Б.Є. Якубенко, Матвєєв М.Д. Друкарня ТОВ «Каліграф» 2018. – С. 236-241.
 8. Чернюк Г.В., Касіяник І.П., Любинська І.Б., Матвійчук Б.В. Концепція геосистеми «природа-людина-суспільство» // Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика [Електронне видання] / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 9–11 жовтня, 2018 р., К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. С. 363–371.
 9. Матвійчук Б.В. Особливості розвитку малих підприємств на території Хмельницької області в сучасних умовах // Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика [Електронне видання] / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 9–11 жовтня, 2018 р., К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. С. 296–301.
 10. Мисько В.З., Чернюк Г.В., Матвійчук Б.В. Водні ресурси як важливий чинник розвитку туризму на території Національного природного парку «Подільські Товтри»: сучасний стан та перспективи використання // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся», м. Славута, Хмельницька область, 23-25 травня 2018 р. / відповідальні редактори: М.М. Белінська, Б.Є. Якубенко, Матвєєв М.Д. Друкарня ТОВ «Каліграф» 2018. С. 236–241.
 11. Чернюк Г.В., Любинська І.Б., Мисько В.З., Матуз О.В., Матвійчук Б.В. Альтернативні оцінки ландшафтів Хмельницького Придністер’я для землеробства і рекреації // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся», м. Славута, Хмельницька область, 23-25 травня 2018 р. / відповідальні редактори: М.М. Белінська, Б.Є. Якубенко, Матвєєв М.Д. Друкарня ТОВ «Каліграф» 2018. С. 206–213.
 12. Чернюк Г.В., Мисько В.З., Матвійчук Б.В. Формування екологічного світогляду студентів в процесі вивчення фізичної географії // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся», м. Славута, Хмельницька область, 23-25 травня 2018 р. / відповідальні редактори: М.М. Белінська, Б.Є. Якубенко, Матвєєв М.Д. Друкарня ТОВ «Каліграф» 2018. С. 266–269.

 Автор і співавтор понад 25 наукових та навчально-методичних публікацій.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури