Матеріали практики для студентів

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Договір на проведення практики студентів
Щоденник практики
Схема звіту керівника практики від кафедри
Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності для здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка