Науково-дослідна робота кафедри

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

науково-дослідних робіт кафедри географії та методики її викладання

Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

на 2022 р.

У 2022 р. на кафедрі географії та методики її викладання буде розроблятися

1 колективна та 9 індивідуальних тем

 

№ п/п Назва теми Завдання дослідження Науковий керівник та виконавці Організація-замовник Форма подання результатів
КОЛЕКТИВНА ТЕМА
1. Проблеми природокористування на рівні ОТГ та роль географа у їх вирішені. Розробка концепції підготовки географа-фахівця зорієнтованого на вирішення регіональних проблем ОТГ. Касіяник І.П., кандидат географічних наук, доцент, колектив кафедри НПП «Подільські Товтри» Участь та доповіді у наукових конференціях, семінари на базі кафедри, публікація наукових статей
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕМИ
1. Регіональні механізми розвитку геотуризму в межах Подільського Придністер’я Аналіз ефективності форм реалізації геотуристичних заходів на базі різних типів ресурсів Касіяник І.П., кандидат географічних наук, доцент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь та доповіді у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
2. Управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх учителів природничого циклу Підготувати та опублікувати статті в наукометричних виданнях Мендерецький В.В., доктор педагогічних наук, професор Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
3. Аналіз розподілу кліматичних показників на території Хмельницької області (зокрема опадів) Проаналізувати дані довідників по клімату та по усіх метеостанціях Хмельницької області. Побудувати карту «Розподіл опадів за рік». Співставити дані по опадах, виявити закономірності. Встановити причини такого розподілу Чернюк Г.В.,  кандидат географічних наук, доцент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь та доповіді у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 

4. Антропогенне ландшафтознавсто: теорія і практика Визначити особливості сучасної структури антропогенних ландшафтів Хмельницької області. Придеткевич С.С., кандидат географічних наук, старший викладач Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь та доповіді у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
5. Генетико-географічні особливості ґрунтового покриву Подільських Товтр Дослідити літолого-генетичні умови формування ґрунтового покриву Подільських Товтр,

Встановити домінуючі ґрунтові процеси рендзин Подільських Товтр

Гарбар В.В., кандидат географічних наук, старший викладач Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
6. Суспільно-географічні дослідження малого підприємництва (на матеріалах Хмельницької області) Проаналізувати суспільно-гегографічну структуру малого підприємництва (на матеріалах Хмельницької області) Матвійчук Б.В., асистент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
7. Конструктивно-географічний аналіз і оцінка природних рекреаційних ресурсів на матеріалах Хмельницької області Здійснити оцінку природних рекреаційних ресурсів  Хмельницького Придністер’я Любинська І.Б., старший викладач Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
8. Морфогенез чорноземів типових Придністерського Поділля Дослідження морфогенетичних особливостей чорноземів типових в межах Хмельницького Придністер’я. Лісовський А.С., кандидат географічних наук,

старший викладач

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
9. Конструктивно-географічні підходи до оптимізації лісокористування Хмельницького обласного регіону Визначити конструктивно-географічні підходи до оптимізації лісокористування Хмельницького обласного регіону Матуз О.В., асистент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 

Завідувач кафедри географії

та методики її викладання                                                                                                Ігор Касіяник

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

науково-дослідних робіт кафедри географії та методики її викладання

Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

на 2020 р.

У 2020 р. на кафедрі географії та методики її викладання буде розроблятися

1 колективна та 12 індивідуальних тем

 

№ п/п Назва теми Завдання дослідження Науковий керівник та виконавці Організація-замовник Форма подання результатів
КОЛЕКТИВНА ТЕМА
1. Проблеми природокористування на рівні ОТГ та роль географа у їх вирішені. Розробка концепції підготовки географа-фахівця зорієнтованого на вирішення регіональних проблем ОТГ. Касіяник І.П., кандидат географічних наук, доцент, колектив кафедри НПП «Подільські Товтри» Участь та доповіді у наукових конференціях, семінари на базі кафедри, публікація наукових статей
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕМИ
1.

 

Урбоекологічна характеристика м. Кам’нець-Подільського Здійснити дослідження урбоекологічного стану та перспективи подальшого розвитку в умовах м. Кам’янець-Подільський Назарук М.М.

доктор географічних наук, професор

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
2. Регіональні механізми розвитку геотуризму в межах Подільського Придністер’я Аналіз ефективності форм реалізації геотуристичних заходів на базі різних типів ресурсів Касіяник І.П., кандидат географічних наук, доцент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь та доповіді у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
3. Управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх учителів природничого циклу Підготувати та опублікувати статті в наукометричних виданнях Мендерецький В.В., доктор педагогічних наук, професор Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
4. Теорія і практика картографування природних комплексів і систем Теоретично узагальнити і методично обґрунтувати  принципи картографування статичних та динамічних параметрів досліджуваних об’єктів Рибак І.П., кандидат географічних наук, доцент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей, участь  у роботі відповідних наукових конференцій
5. Аналіз розподілу кліматичних показників на території Хмельницької області (зокрема опадів) Проаналізувати дані довідників по клімату та по усіх метеостанціях Хмельницької області. Побудувати карту «Розподіл опадів за рік». Співставити дані по опадах, виявити закономірності. Встановити причини такого розподілу Чернюк Г.В.,  кандидат географічних наук, доцент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь та доповіді у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 

6. Туристично-рекреаційна інфраструктура Національного природного парку «Подільські Товтри» Проаналізувати стан та перспективи розвитку й використання рекреаційних ресурсів в межах Національного природного парку «Подільські Товтри» Мисько В.З., асистент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь та доповіді у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
7. Антропогенне ландшафтознавсто: теорія і практика Визначити особливості сучасної структури антропогенних ландшафтів Хмельницької області. Придеткевич С.С., кандидат географічних наук, старший викладач Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь та доповіді у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
8. Генетико-географічні особливості ґрунтового покриву Подільських Товтр Дослідити літолого-генетичні умови формування ґрунтового покриву Подільських Товтр,

Встановити домінуючі ґрунтові процеси рендзин Подільських Товтр

Гарбар В.В., кандидат географічних наук, старший викладач Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
9. Суспільно-географічні дослідження малого підприємництва (на матеріалах Хмельницької області) Проаналізувати суспільно-гегографічну структуру малого підприємництва (на матеріалах Хмельницької області) Матвійчук Б.В., асистент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
10. Конструктивно-географічний аналіз і оцінка природних рекреаційних ресурсів на матеріалах Хмельницької області Здійснити оцінку природних рекреаційних ресурсів  Хмельницького Придністер’я Любинська І.Б., старший викладач Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
11. Морфогенез чорноземів типових Придністерського Поділля Дослідження морфогенетичних особливостей чорноземів типових в межах Хмельницького Придністер’я. Лісовський А.С., кандидат географічних наук,

старший викладач

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
12. Конструктивно-географічні підходи до оптимізації лісокористування Хмельницького обласного регіону Визначити конструктивно-географічні підходи до оптимізації лісокористування Хмельницького обласного регіону Матуз О.В., асистент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

науково-дослідних робіт кафедри географії та методики її викладання

Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

на 2019 р.

У 2019 р. на кафедрі географії та методики її викладання буде розроблятися

2 колективних та 11 індивідуальних тем

 

№ п/п Назва теми Завдання дослідження Науковий керівник та виконавці Організація-замовник Форма подання результатів

КОЛЕКТИВНА ТЕМА

1. Навчально-географічний атлас Хмельницької області Розробити картосхеми та подати до друку навчально-географічний атлас Хмельницької області Касіяник І.П., кандидат географічних наук, доцент, колектив кафедри Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Друковане видання навчально-географічного атласу Хмельницької області
2. Картографування природних і господарських комплексів Обгрунтування ефективної організації геотуристичної діяльності в межах Смотрицького каньйону. Касіяник І.П., кандидат географічних наук, доцент, колектив кафедри Громадська організація «УТОПІК» Участь та доповіді у наукових конференціях, семінари на базі кафедри, публікація наукових статей

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕМИ

1.

 

Урбоекологічна характеристика м. Кам’нець-Подільського Здійснити дослідження урбоекологічного стану та перспективи подальшого розвитку в умовах м. Кам’янець-Подільський Назарук М.М.

доктор географічних наук, професор

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
2. Роль ранньо-силурійських відкладів у формуванні схилових ландшафтів Середнього Придністер’я Здійснити аналіз напрямку формування силурійських відкладів та визначити їх роль у формуванні ландшафтів Середнього Придністер’я Касіяник І.П., кандидат географічних наук, доцент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь та доповіді у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
3. Теоретико-методологічні положення в інтерпретації геозображень Провести дослідження та визначити головні теоретико-методологічні положення в інтерпретації геозображень Рибак І.П., кандидат географічних наук, доцент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь та доповіді у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
4. Аналіз розподілу кліматичних показників на території Хмельницької області (зокрема опадів). Проаналізувати дані довідників по клімату та по усіх метеостанціях Хмельницької області. Побудувати карту «Розподіл опадів за рік». Співставити дані по опадах, виявити закономірності. Встановити причини такого розподілу. Чернюк Г.В.,  кандидат географічних наук, доцент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь та доповіді у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 

5. Туристично-рекреаційна інфраструктура Національного природного парку «Подільські Товтри». Проаналізувати стан та перспективи розвитку й використання рекреаційних ресурсів в межах Національного природного парку «Подільські Товтри» Мисько В.З., старший викладач Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь та доповіді у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
6. Геомоніторинг біотичних та абіотичних складових геосистем Хмельниччини Продовжити здійснювати геомоніторинг біотичних та абіотичних складових пириродо-територіальних комплексів Поділля Придеткевич С.С., кандидат географічних наук, старший викладач Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь та доповіді у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
7. Суспільногеографічні дослідження малого підприємництва (на матеріалах Хмельницької області) Проаналізувати суспільногегографічну структуру малого підприємництва (на матеріалах Хмельницької області) Матвійчук Б.В., асистент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
8. Конструктивно-географічний аналіз і оцінка природних рекреаційних ресурсів на матеріалах Хмельницької області Здійснити аналіз та оцінку природних рекреаційних ресурсів на матеріалах Хмельницької області Любинська І.Б., старший викладач Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
9. Чорноземи Хотинської височини Провести дослідження чорноземів Хотинської височини та створити карту їх поширення, а також встановити їх типологію Лісовський А.С., кандидат географічних наук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
10. Конструктивно-географічні підходи до оптимізації лісокористування Хмельницького обласного регіону Визначити конструктивно-географічні підходи до оптимізації лісокористування Хмельницького обласного регіону Матуз О.В., асистент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
11. Генетико-географічні особливості грунтового покриву Подільських Товтр Дослідити літолого-генетичні умови формування грунтового покриву Подільських Товтр,

Встановити домінуючі грунтові процеси рендзин Подільських Товтр

Гарбар В.В., кандидат географічних наук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях