Матуз Ольга Володимирівна

асистент кафедри географії та методики її викладання

Народилася 01 серпня 1985 року с. Свірнево, Голованівського району Кіровоградської  області.

Закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в 2009 році, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача географії.

У 2013 році закінчила заочне відділення аспірантури Тернопільського національного державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Працює над дисертаційною роботою за темою «Конструктивно-географічні підходи до оптимізації лісокористування Хмельницького обласного регіону».

Науково-педагогічний працівник забезпечує викладання таких освітніх компонентів: загальне землезнавство, географія материків і океанів, географія населення, краєзнавство і туризм, географічні основи ландшафтного проєктування, регіональна економічна і соціальна географія, регіональна економічна і соціальна географія, біогеографія. Є керівником: навчальної комплексної фізико- та економіко-географічної практики; навчально-польової практики з краєзнавства. Туристричного походу.

Ольга Володимирівна є автором 50 публікацій, з яких 50 статей, 20 тез, 15 навчально-методичних видань.

Основні праці за останніх 5 років:

Навчально-методичні матеріали:

 1. Лісовський А.С., Матуз О.В., Придеткевич С.С., Гарбар В.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Географія населення». Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «’Апостроф». 2023. 40 с.
 2. Касіяник І.П., Рибак І.П., Матуз О.В., Придеткевич С.С. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Прикладна картографія». – Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «’Апостроф». – 2023. 38 с.
 3. Лісовський А.С., Матуз О.В., Любинська І.Б. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Регіональна економічна і соціальна географія». – Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «’Апостроф». 2022. 82 с.
 4. Мендерецький В.В., Лісовський А.С., Придеткевич С.С., Матуз О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методика навчання географії в закладах освіти». Кам’янець-Подільський : ТОВ «Апостроф», 2022, 44 с.
 5. Матуз О.В. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Сучасні демографічні проблеми» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 103 Науки про Землю). Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 52 с.
 6. Придеткевич С.С., Матуз О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Сучасні демографічні проблеми» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 103 Науки про Землю). Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 48 с.
 7. Придеткевич С.С., Матуз О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Географія рідного краю» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія)). Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 36 с.
 8. Любінська Л.Г., Матуз О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Біогеографія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040104 Географія*). Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. 45 с.
 9. Любинський О.І., Матуз О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Біогеографія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 103 Науки про Землю). Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. 45 с.
 10. Матуз О.В. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи з біогеографії для студентів 4-гокурсу, напряму підготовки 6.040104 Географія*. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. 82 с.
 11. Матуз О.В. Робочий зошит для практичних занять з біогеографії. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. 84 с.
 12. Матуз О.В. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи з біогеографії для студентів 3-го курсу, спеціальності 103 Науки при Землю. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. 86 с.
 13. Матуз О.В. Робочий зошит для практичних занять  з географії населення. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута»,  2017. 84 с.
 14. Матуз О.В. Робочий зошит для   самостійної роботи з географії населення. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута»», 2017.  – 40 с.
 15. Касіяник І.П., Матуз О.В. Робочий зошит для лабораторних занять та самостійної роботи з біогеографії. Кам’янець-Подільський : Медобори, 2006 ПП, 2015. 88 с.

Статті у фахових виданнях України:

 1. Станіслав Придеткевич, Андрій Лісовський, Владислав Гарбар, Ольга Матуз. Структура сільськогосподарських ландшафтів як основа формування зооценозів Середнього Придністер’я / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Географія, 2022. Вип 3/4 (84/85). С. 46–51.
 2. Чернюк Г.В., Матвійчук Б.В., Матуз О.В., Придеткевич С.С. Науково-педагогічний рівень та методика ландшафтно-оціночних досліджень малих територій у кваліфікаційних (дипломних) роботах // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол. : С.В. Оптасюк (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Випуск 28:  Концептуальні основи розбудови сучасної природничо-математичної та фізико-технологічної освіти. С. 138–142.
 3. Ганна Чернюк, Інна Любинська, Ігор Касіяник, Борис Матвійчук, Ольга Матуз. Морфологія ландшафтів та геофізичні показники в екосистемах природних районів Хмельницького Придністер’я // Наукові записки тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. СМТ «Тайп», 2022.  (випуск 53). № 2. С.35–42.
 4. Чернюк Г. В., Касіяник І.П., Матуз О.В., Матвійчук Б.В. Оцінка зволоження території Вінницької області за розподілом опадів і випаровуваності  // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. СМТ «Тайп», 2022.  (випуск 52). № 1. С.38–42.
 5. Чернюк Г.В.Касіяник І.П.,  Матуз О.В.,  Матвійчук Б.В. Оцінка зволоження території Вінницької області за розподілом опадів і випаровуваності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія, 2022. № 1. С. 38–43.
 6. Ігор Касіяник, Ігор Рибак, Ольга Матуз, Любов Касіяник, Ярослав Вітвіцький. Регіональні палеотури, як інтеративна форма пізнання ландшафту в стуктурі геотуристичного маршруту «TERRA PODOLICA» // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія.  Тернопіль : СМП «Тайп», 2021. № 2. (Випуск 51). С. 108–121.
 7. Матуз О.В., Мендерецький В.В. Лісокористування Хмельницької області : проблеми, підходи до оптимізації // Наукові записки тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль : СМП «Тайп», 2019. № 2. С. 178–185.

Статті у збірниках праць міжнародних та всеукраїнських конференцій:

 1. Ганна Чернюк, Ольга Матуз, Ігор Касіяник Агро-кліматичні ресурси тепла і зволоження на території Поділля // Збірник наукових праць за матеріалами ІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії».  Переяслав, 2022. С. 7–10.
 2. Чернюк Г.В., Матвійчук Б.В., Матуз О.В., Касіяник І.П. Оцінка погодних умов на території НПП «Подільські Товтри» для рекреації // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині». Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2022. С.157-163.
 3. Матуз О.В., Придеткевич С.С., Лісовський А.С. Теоретико-методологічні засади конструктивно-географічних досліджень лісокористування Хмельницького обласного регіону // Природничі науки: проєкти, дослідження, перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» [укладачі: Мацай Н. Ю., Кирпичова І. В., Березенко К. С.]. К. : «Талком», 2022.  56–60 с.
 4. Придеткевич С. С., Лісовський А. С., Матуз О. В., Горецька М. В. Динаміка хмарності Кам’янецького Придністер’я // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біо-тичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Петра Миколайовича Бучинського (8-9 грудня 2022 р., Кам’янець-Подільський) [Електронний ресурс] / [за заг. ред. Л. Г. Любін-ської]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський націо-нальний університет імені Івана Огієнка, 2022. С. 52-54.
 5. Матуз О.В. Оцінка ефективності системи лісокористування Хмельницької області // збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної  конференції Подільські читання : «Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення Присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету» : (11-13 жовтня 2021 р., Хмельницький) / за аг. ред. Г.А. Білецької. Хмельницький6 ХНУ, 2021. С. 115-117.
 6. Матуз О.В., Мисько В.З. Конструктивно-географічна оцінка структури лісокористування державного підприємства «Кам’янець-Подільське лісове господарство» // збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції «Science and practice of today» (16-19 листопада 2020 р., м. Анкара, Туречина), 2020. С. 198–204.
 7. Мисько В.З., Матуз О.В. Подієвий туризм як інструмент ефективного розвитку туристичного потенціалу Кам’янець-Подільського району// збіриник Матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції «Trends in the development of modern scientific thought»: (23-26 листопада 2020 р., Ванкувер, Канада), 2020. С. 763–769.
 8. Матуз О.В. Ландшафтно-екологічна оптимізація системи лісокористування Хмельницької області // збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції Подільські читання. «Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика» (10-12 жовтня 2019 р., Хмельницький) / за аг. ред. Г.А. Білецької. – Хмельницький6 ХНУ, 2019. – С. 139-142.
 9. Чернюк Г.В., Любинська І.Б., Мисько В.З., Матвійчук Б.В., Матуз О.В. Альтернативні оцінки ландшафтів Хмельницького Придністерядля землеробства і рекреації  // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного парку «Мале Полісся» ( м. Славута, 23-25 травня, 2018 року) / [Відповід. Редактори: пров.н.с. Белінська М.М., д.ю.н., проф. Якубенко Б.Є., к.б.н., рооф. Матвєєв М.Д.]. друкарня ТОВ «Каліграф», 2018. – С. 206-213.
 10. Матуз О.В. Проблеми відтворення населення Хмельницької області // Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля. Історія, теорія, практика [електронне видання] / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Кам’янець-Подільський, 9-11 жовтня, 2018 р., КПНУ ім.. Івана Огієнка, 2018. – С. 290-296.
 11. Придеткевич С.С., Матуз О.В. Теоретичні основи використання екометричного методу у географічних дослідженнях природоохоронних територій // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного парку «Мале Полісся» ( м. Славута, 23-25 травня, 2018 року) / [Відповід. Редактори: пров.н.с. Белінська М.М., д.ю.н., проф. Якубенко Б.Є., к.б.н., рооф. Матвєєв М.Д.]. друкарня ТОВ «Каліграф», 2018. – С. 162-166.

E-mail: olya_mu@ukr.net


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури