Академічна мобільність

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти в межах академічної мобільності в КПНУ

Програми міжнародної академічнї мобільності 

Документи для участі в програмах академічнї мобільності 

Опитування “Можливості академічної мобільності в К-ПНУ”

Угода про академічну мобільність із Жешувським університетом (Erasmus+) (011 Education)

Досвід участі здобувачів вищої освіти

Участь у міжнародних програмах стажування та академічної мобільності науково-педагогічних працівників кафедри географії та методики її викладання (сертифікати)

  • участь І.П. Касіяника:

  • участь О.В. Матуз: