Гуртки і проблемні групи

ПРОБЛЕМІ ГРУПИ ТА НАУКОВІ ГУРТКИ

КАФЕДРИ ГЕОГРАФІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ

К-ПНУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

НА 2021-2022 н.р.

Робота гуртків розпочинається з 1 жовтня 2021 року.

Засідання гуртків відбувається другий та четвертий вівторок кожного місяця

 з 15:00 до 16:30 год.

НАУКОВІ ГУРТКИ

1. Краєзнавчо-туристичний гурток «ТУМАЛТ»

Керівники:

к.геогр.н., ст.викладач Лісовський А.С.,

к.г.н. ст. викладач Придеткевич С.С.,

асистент Матвійчук Б.В.

2. «ГІС-технології в географії»

Керівник:

к.геогр.н. ст. викладач Гарбар В.В.

ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

2. «Проблеми палеогеографії Поділля»

Керівники:

к.геогр.н., доцент Касіяник І.П.,

к.геогр.н., Чернюк Г.В.

асистент Матуз О.В.

3. «Сучасні аспекти методики викладання географії»

Керівники:

д.пед.н., професор Мендерецький В.В.