Акредитація освітньо-професійної програми Середня освіта (Географія) спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи