Акредитація освітньо-професійної програми Географія спеціальності 106 Географія

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Постанова КМУ від 16.03.2022 р. № 295 “Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану”

Додаток до протоколу 8 (13) від 17.05.2022 р. постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295

Наказ про призначення експертної групи 

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Географія

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми