Акредитація освітньо-професійної програми Географія спеціальності 103 Науки про Землю

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи