Рибак Ігор Петрович

IMG_2449Доцент кафедри географії та методики її викладання КПНУ ім. Івана Огієнка.

Народився 10 лютого 1960 року в с. Атаки Хотинського району Чернівецької області

У 1982 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Географія” та отримав кваліфікацію  «Географ. Викладач географії».

Науково-педагогічний стаж –  понад 30 років, кількість опублікованих праць перевищує 60 назв.

 Кандидат географічних наук з 1988 р. (диплом ГФ №002500) зі спеціальностей 05.24.03 –  «Картографія»  та 11.00.02 – «Економічна і соціальна географія».

Вчене звання доцент кафедри економічної і соціальної географії  присвоєно 22 лютого 1994 року (атестат, ДЦ №005223).

Тема кандидатської дисертації: «Картографічне забезпечення в дослідженні агропромислового комплексу низового адміністративного району лісостепової зони УРСР».

Розробив низку навчальних дисциплін, зараз викладає такі з них, як «Картографія з основами топографії», «Основи промисловості, сільського господарства і транспорту», «Онови наукових досліджень»,  «Прикладна картографія».

В сферу наукових інтересів входить проблема актуалізації пізнавальних моделей в картографії та живописі.

Основні праці:

  1. Рибак І.П. Аналіз розвитку чорної металургії у контексті шкільної географії: виробничо-технологічний аспект // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 9. – С. 245-249.
  2. Рибак І.П. Картографічне моделювання економічної оцінки землі: сільськогосподарський аспект // Вісник  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2010. – Випуск 2. – С. 328-336.
  3. Рибак І.П.  Погляд на регіон з позицій таксонування // Географічні засади вирішення регіональних проблем: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, проведеної 18-19 листопада 2010 р. / За загальною редакцією Процика Івана Гнатовича. – Кам’янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2010. – С.94.
  4. Рибак І.П. Економіко-географічна характеристика транспортної системи міста // Вісник К-ПНУ ім. Івана Огієнка: Природничі науки. – Кам.-Подільський, 2013. – Вип.4. – Стор. 186-192.
  5. Рибак І.П. Концепція геозображень у координатах постнекласичної науки // Семинар “Неогеография и Метакартосемиотика 2013: знаковый мир Приазовья”/ Донецк – Каменные могилы, 17-18 мая 2013 года. –с. 78-79.
  6. Рибак І.П. Прикладні аспекти картографічного методу досліджень//Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 5. – С. 73-75.