Рибак Ігор Петрович

IMG_2449Рибак Ігор Петрович – кандидат географічних наук, доцент.

Закінчив Чернівецький державний університет у 1982 році, здобувши кваліфікацію географа, викладача.

У 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук у спеціалізованій вченій раді при Відділенні географії Інституту геофізики АН УРСР за темою «Картографічне забезпечення в дослідженні агропромислового комплексу низового адміністративного району Лісостепової зони УРСР» (шифр спеціальності 05.24.03 – Картографія та 11.00.02 – економічна і соціальна географія).

Рибак І.П. є автором близько 80-ти наукових публікацій (статті, тези, навчально-методичний посібник).

Рибак І.П викладає такі навчальні дисципліни як  «Топографія з основами геодезії», «Картографія з основами топографії», «Основи промислового і сільськогосподарського виробництва та транспорту», «Основи теорії суспільної географії», «Методика наукових досліджень», «Картографія».

 

Основні навчальні та навчально-методичні публікації:

  1. Методичні розробки до вивчення проблем математико-картографічного моделювання в сучасній географії. – Тернопіль, 1992. [Співавтори: І.М.Грод, І.М. Пушкар, І.М.Грод].
  2. Камо грядеші, картографія? (критичні нотатки до картографічного процесу) // Укр. географ. журнал. – К., 1995, № 4.
  3. Про тотожні риси розвитку картографії та живопису // Укр. географ. журнал. – К., 1996, № 3.  
  4. Образ пространства в картографии и живописи // Картография на рубеже тысячелетий: Докл. І Все- рос. конф. по картограф. – М., 1997.                                                
  5. Матеріальне та ідеальне в картографічному моделюванні // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. – К., 1998, вип. 2.
  6. Феномен інформації в світлі постнекласичної науки // Еколого-географічні дослідження в сучасній географічній науці: Матер. міжн. наук. конф. – Тернопіль, 1999.                
  7. Хоремні моделі: синтез науки і мистецтва//Географічна наука та освіта в Україні: Зб. наук. праць. – К., 2000.                              
  8. Елементи графіки та живопису в оформленні картографічних творів // Наукові праці К-ПДУ: Зб. наук. конф. – Вип.6. – Т.3. – Кам’янець-Подільський, 2007 .  
  9. Порівняльна характеристика географо-картографічних і живописно-графічних творів //Наукові праці К-ПНУ: Зб. наук. конф. – Вип.7. – Т.2. – Кам’янець-Подільський, 2008.
  10. Картографічне моделювання економічної оцінки землі: сільськогосподарський аспект //Вісник  К-ПНУ ім. І.Огієнка. Природничі науки. – Вип.2. –  Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2010.
  11. Погляд на регіон з позицій таксонування // Географічні засади вирішення регіональних проблем: матер. міжнар. наук. – практ. конф. (18-19 листопада 2010 р., м. Кам’я- нець-Подільськ). – Кам’янець-Подільський, 2010.
  12. Концепція геозображень у координатах постнекласичної науки // «Неогеография и метакарто- семиотика 2013: знаковый мир Приазовья»: Семинар. – Донецк – Каменные могилы, 17-18 мая 2013 года. 
  13. Прикладні аспекти картографічного методу досліджень // Вісник К-ПНУ ім. І.Огієнка. Природничі науки. – Вип. 5. – Кам’янець-Подільський: КПДУ ім. І.Огієнка, 2013.
  14. Графічні зображення: синтез науки і мистецтва // Наукові праці К-ПНУ: Зб. наук. конф. – Вип.13 –  Т.2. – Кам’янець-Подільський, 2014.                                          
  15. Концептуальні ідеї французької картографії // (на прикладі наукової шкли Р.Брюне) Наукові праці К-ПНУ: Зб. наук. конф. – Вип.14. – Т.2. – Кам’янець-Подільський, 2015.

         

Email: rybak.ihor@kpnu.edu.ua