АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Нормативні документи К-ПНУ з питань академічної доброчесності

Кодекс академічної доброчесності

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в К-ПНУ

Методичні рекомендації з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на рівень унікальності (нова редакція)

Порядок перевірки рукописів монографій, підручників, навчальних посібників на рівень унікальності

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Плани заходів із популяризації академічної доброчесності в К-ПНУ

  1. План заходів із популяризації академічної доброчесності на ІІ семестр 2020-2021 н.р.
  2. План заходів із популяризації академічної доброчесності на І семестр 2021-2022 н.р.
  3. План заходів із популяризації академічної доброчесності на ІІ семестр 2021-2022 н.р.
  4. План заходів із популяризації академічної доброчесності на І семестр 2022-2023 н.р.

 

Рекомедації для науково-педагогічних працівників щодо забезпечення академічної доброчесності під час екзаменаційної сесії в умовах дистанційного навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

 

Академічна доброчесність К-ПНУ ім. І. Огієнка