Самостійна робота студентів

КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НА КАФЕДРІ ГЕОГРАФІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ

на 2022 – 2023 н.р. (ІІ семестр)

п/п

Прізвище викладача Предмет Термін Вид контролю Курс, група
1. Касіяник Ігор Петрович Краєзнавство і туристична робота в школі Упродовж семестру Усне опитування І курс,

Geo1-B22

Геологічна історія Землі Упродовж семестру Усне опитування ІІ, ІV курс,

GeoG1-B21, Geo1-B21, Geo1-B19

2. Придеткевич Станіслав Станіславович Ландшафтознавство Упродовж семестру Усне опитування ІV курс,

Geo1-B19

3. Гарбар Владислав Васильович Ландшафтна екологія та геоінформаційні системи Упродовж семестру Усне опитування І курс,

Ecol1-B22

Картографія з основами топографії Упродовж семестру Усне опитування ІІ, ІV курс,

Biol1-B20, Biol1-B19

Картографія та геоінформаційні технології в географії Упродовж семестру Усне опитування ІІ курс,

Geo1-B21

4. Лісовський Андрій Сергійович Наукові проблеми географії Упродовж семестру Усне опитування І курс

Geo1-M22

Геологія з основами геоморфології та ґрунтознавства Упродовж семестру Усне опитування І курс

Ecol1-B22

5. Чернюк Ганна Володимирівна Географія України  Упродовж семестру Усне опитування ІІ курс, GeoG1-B21 Geo1-B21
6. Матвійчук Борис Валерійович Cуспільна географія Упродовж семестру Усне опитування ІІІ курс,

GeoG1-B20, Geo1-B20

Географія України Упродовж семестру Усне опитування І курс,

Geo1-B22

Основи геополітики і географія зовнішньоекономічних зв’язків Упродовж семестру Усне опитування І курс,

Geo1-М22

Регіональна фізична географія Упродовж семестру Усне опитування ІІІ курс, Biol1-B20
7. Матуз Ольга Володимирівна Загальне землезнавство Упродовж семестру Усне опитування (перевірка номенклатури) ІІкурс,

Biol1-B21

Географія материків і океанів Упродовж семестру Усне опитування (перевірка номенклатури) І курс,

Geo1-B22

Географія населення Упродовж семестру Усне опитування ІІ,ІІІ курс,

GRS1-B21, Geo1-B21, GeoG1-B21, GeoG1-B20, Geo1-B20

Краєзнавство і туризм Упродовж семестру Усне опитування ІV курс,

Biol1-B19

Регіональна економічна і соціальна географія Упродовж семестру Усне опитування ІІІ курс, Geo1-B20 GeoG1-B20 Biol1-B20
Біогеографія Упродовж семестру Усне опитування ІІІ курс, GeoG1-B20

 

 

КОНТРОЛЬ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

НА КАФЕДРІ ГЕОГРАФІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ

на 2022 – 2023 н.р. (І семестр)

п/п

Прізвище викладача Предмет Термін Вид контролю Курс, група
1. Касіяник Ігор Петрович Геологія з основами геоморфології Упродовж семестру Усне опитування ІІ курс,

Ecol1-B20

Дистанційні методи дослідження Упродовж семестру Усне опитування ІІ курс,

GeoG1-B21 Geo1-B21

Дистанційні методи дослідження в географії Упродовж семестру Усне опитування ІІІ, ІV курс,

GeoG1-B19, GeoG1-В20

2. Придеткевич Станіслав Станіславович Прикладна фізична географія Упродовж семестру Усне опитування,

 

ІV курс,

GeoG1-B19

Географія та технології просторової організації сільського господарства Упродовж семестру Усне опитування ІІІ курс,

GeoG1-B20

3. Гарбар Владислав Васильович Методика навчання географії Упродовж семестру Усне опитування ІІІ курс,

Geo1-B20 Biol-B20

Конструктивна географія Упродовж семестру Усне опитування Магістри

І курс

Geo1-M22

Картографія з основами топографії Упродовж семестру Усне опитування ІІ курс,

GeoG1-B21

Геоінформаційні технології в географії Упродовж семестру Усне опитування ІІ курс,

GeoG1-B21

4. Лісовський Андрій Сергійович Наукові проблеми географії Упродовж семестру Усне опитування І курс

Geo1-M22

5. Чернюк Ганна Володимирівна Природні ресурси і кадастр  

Упродовж семестру

Усне опитування,

самостійна письмова робота

ІV курс, Geo1G-B19
Географія України Упродовж семестру Усне опитування ІІ курс, GeoG1-B21 Geo1-B21
Метеорологія і кліматологія Упродовж семестру Усне опитування І курс,

Ecol1-B22

6. Матвійчук Борис Валерійович Шкільна наукова робота з географії Упродовж семестру Усне опитування ІІ курс,

Geo1-M21

Cуспільна географія Упродовж семестру Усне опитування ІІІ курс,

GeoG1-B20, Geo1-B20

Основи геополітики і географія зовнішньоекономічних зв’язків Упродовж семестру Усне опитування І курс,

Geo1-М22

Географія світового господарства Упродовж семестру Усне опитування ІІІ курс,

GeoG1-B20

7. Матуз Ольга Володимирівна Загальне землезнавство Упродовж семестру Усне опитування Ікурс,

Geo1-B22

Географія материків і океанів Упродовж семестру Усне опитування

(перевірка номенклатури)

І курс,

Geo1-B22

Географічні основи ландшафтного проєктування Упродовж семестру Усне опитування

 

Магістри, ІІ курс,

Geob1-M21

Регіональна економічна і соціальна географія Упродовж семестру Усне опитування ІV курс,

Geo1-B1 9 Geo1G-B19 Biol1-B19

8. Мендерецький Вадим Владиславович Організація позакласної наукової роботи з географії Упродовж семестру Усне опитування Магістри ІІ курс,

Geob1-M21

Методика навчання географії в закладах освіти Упродовж семестру Усне опитування Магістри І курс,

Geob1-M22

Сучасні дидактичні концепції природничої освіти Упродовж семестру Усне опитування Магістри І курс,

Geob1-M22