Матуз Ольга Володимирівна

IMG_2433_1асистент кафедри географії та методики її викладання

Народилася 01 серпня 1985 року с. Свірнево, Голованівського району Кіровоградської  області.

Закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в 2009 році, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача географії.

У 2013 році закінчила заочне відділення аспірантури Тернопільського національного державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Працює над дисертаційною роботою за темою «Конструктивно-географічні підходи до оптимізації лісокористування Хмельницького обласного регіону».

Матуз О.В. викладає курси «Краєзнавство і туризм», «Біогеографія», «Загальне землезнавство», «Рекреаційна географія».

Ольга Володимирівна є автором 40 публікацій, з яких 30 статей, 10 тез, 10 навчально-методичних видань.

Основні праці:

 1. Матуз О.В. Тенденції та перспективи в динаміці на ринку праці на прикладі Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області// Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: Видавництво ТОВ «Каліграф», 2016. – Вип. 8. –76-80 с.
 2. Матуз О.В. Молодь на ринку праці в Хмельницькій області// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. –Вип. 5. – Т.2. – 47-51 с.
 3. Касіяник І.П., Матуз О.В. Танатоценрози евриптеритів в Устівських верствах Силурійських відкладів Поділля// Подільські читання: зб. матеріалів всеукраїнської наук. конф., 12-13 жовтня. – 2017 р., Кременець/за заг. ред. О.І. Дух, Н.І. Цицюри. – Кременець: ВЦКОГПА ім.. Тараса Шевченка. – 2017. – С. 86-89.
 4. Чернюк Г.В., Любинська І.Б., Матуз О.В. Духовна педагогічна методологія виховання студентів при вивченні географічних наук// Подільські читання: зб. матеріалів всеукраїнської наук. конф., 12-13 жовтня. – 2017 р., Кременець/за заг. ред. О.І. Дух, Н.І. Цицюри. – Кременець: ВЦКОГПА ім.. Тараса Шевченка. – 2017. – С. 124-127.
 5. Матуз О.В. Проблеми відтворення населення Хмельницької області/ Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля. Історія, теорія, практика [електронне видання] / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Кам’янець-Подільський, 9-11 жовтня, 2018 р., КПНУ ім.. Івана Огієнка, 2018. – С. 290-296.
 6. Придеткевич С.С., Матуз О.В. Теоретичні основи використання екометричного методу у географічних дослідженнях природоохоронних територій// Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного парку «Мале Полісся» ( м. Славута, 23-25 травня, 2018 року) \[Відповід. Редактори: пров.н.с. Белінська М.М., д.ю.н., проф. Якубенко Б.Є., к.б.н., рооф. Матвєєв М.Д.]. друкарня ТОВ «Каліграф» 2018. – С.162-166.
 7. Чернюк Г.В., Любинська І.Б., Мисько В.З., Матвійчук Б.В., Матуз О.В. Альтернативні оцінки ландшафтів Хмельницького Придністерядля землеробства і рекреації// Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного парку «Мале Полісся» ( м. Славута, 23-25 травня, 2018 року) \[Відповід. Редактори: пров.н.с. Белінська М.М., д.ю.н., проф. Якубенко Б.Є., к.б.н., рооф. Матвєєв М.Д.]. друкарня ТОВ «Каліграф» 2018. – С. 206-213.
 8. Матуз О.В. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи з біогеографії для студентів 3-го курсу, спеціальності 103 Науки при Землю. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута»». – 2018 – 86 с.
 9. Матуз О.В. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи з біогеографії для студентів 4-гокурсу, напряму підготовки 6.040104 Географія*. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута»». – 2018 – 82 с.
 10. Любинський О.І., Матуз О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Біогеографія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 103 Науки про Землю). – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута»». – 2018 – 45 с.
 11. Любінська Л.Г., Матуз О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Біогеографія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040104 Географія*). – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута»». – 2018 – 45 с.
 12. Придеткевич С.С., Матуз О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Географія рідного краю» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія)). – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута»». – 2019 – 36 с.
 13. Придеткевич С.С., Матуз О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Сучасні демографічні проблеми» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 103 Науки про Землю). – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута»». – 2019 – 48 с.
 14. Матуз О.В. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Сучасні демографічні проблеми» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 103 Науки про Землю). – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута»». – 2019 – 52 с.

 

Email: olya_mu@ukr.net