Матуз Ольга Володимирівна

IMG_2433_1Матуз Ольга Володимирівна – асистент кафедри географії та методики її викладання.

Закінчила Кам’янець-Подільський національний  університет імені Івана Огієнка в 2009 році, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача географії.

У 2013 році закінчила заочне відділення аспірантури Тернопільського національного державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Матуз О.В. є автором 35 публікацій, з яких 28 статей, 5 тез,  2 навчальних посібників.  Матуз О.В. викладає курси «Географія населення», «Біогеографія», «Загальне землезнавство», «Біосферологія».

 Основні навчальні та навчально-методичні публікації:

 1. Мисюкевич О.В. Загальні принципи класифікації туманів Кам’янець-Подільського Придністров’я/ О.В. Мисюкевич// Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Випуск 2, С 152.          
 2. Мисюкевич О.В. Найбільш типові атмосферні явища м. Кам’янця-Подільського/ О.В. Мисюкевич// Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – Випуск 3. Ч. 1. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2009. – С.148-149
 3. Мисюкевич О.В. Характеристика кліматичних сезонів м. Кам’янця-Подільського/О.В. Мисюкевич// Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Випуск 4. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2009. – с. 81-83
 4. Мисюкевич О.В. Територіальна організація лісових рекреаційних територій. Функції рекреаційного лісокористування /О.В. Мисюкевич //Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – С.234-235.
 5. Мисюкевич О.В. Методичні підходи до визначення рекреаційної придатності лісів /О.В. Мисюкевич// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 9. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т.2. – 101-102 с.
 6. Мисюкевич О.В. Характеристика підволочисько – авратинського фізико-географічного району/ О.В. Мисюкевич //Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-ій річниці кафедри геоекології та 25-ій річниці кафедри фізичної географії (28-29 травня 2010 року). – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2010. – 81-83
 7. Мисюкевич О.В. Вплив господарської освоєності на стан збереженості лісів Хмельницької області/ О.В. Мисюкевич// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – №2 (випуск 28). – 2010. – c. 27-31.
 8. Мисюкевич О.В. Деякі аспекти лісокористування та лісовідновлення в Хмельницькій області/ О.В. Мисюкевич// Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – С.224-225.        
 9. Мисюкевич О.В. Основні чинники формування лісових рекреаційних систем Придністров’я/ О.В. Мисюкевич,  С.С. Придеткевич //Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 2. – С.220-229.
 10. Мисюкевич О.В. Географічні умови формування Кам’янець-Поділького рекреаційного вузла/ О.В. Мисюкевич, О.Л. Лясота //Географічні засади вирішення регіональних проблем: Матеріали міжнародної-наукової конференції, (18-19 листопада 2010 року ). – Кам’янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г.., 2010 . – с. 84-86.
 11. Мисюкевич О.В. Проблеми відтворення лісів в Хмельницькій області/ О.В. Мисюкевич //Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної наукової конференції проведеної 10-11 травня 2011 р.. – Кам’янець-Подільський: Мошинський, 2011. –С. 161-163.
 12. Мисюкевич О.В. Лісові ресурси та їх корисні функції в рекреаційному понятті /О.В. Мисюкевич// Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 3. – С. 179-180.
 13. Мисюкевич О.В. Туристично-рекреаційна система Хмельницького Придністер’я/ І.П. Касіяник, І.Б. Любинська, О.В. Мисюкевич, С.С. Придеткевич, В.М. Самар //Сучасний стан та перспективи розвитку Туристичні ресурси як чинник розвитку території. Матеріали Всеукраїнської наукова-практичної конференції-семінару (09-10 грудня, 2011 року). – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С.171-176.
 14. Мисюкевич О.В. Просторова структура, стан та екологічне значення лісових масивів Комунального підприємства «Надра Кам’янеччини»/ О.В. Мисюкевич// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. – Т.2. –115 с.
 15. Мисюкевич О.В. Просторова структура та використання лісових насаджень за основними функціями в межах басейну річки Смотрич/ О.В. Мисюкевич// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія:географія. Спеціальний випуск. –Тернопіль: СМП «Тайп» .– № 2 (випуск 32). –2012. –С. 201-206.                    
 16. Мисюкевич О.В. О.В. Оздоровча функція лісу/ О.В. Мисюкевич, О.Л. Лясота// Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія.): матеріали міжнародної наукової конференції проведеної 7-8 червня 2012 р. – Кам’янець-Подільський: Мошинський В.С., 2012. –С. 50-53.   
 17. Мисюкевич О.В. Рекреаційні аспекти лісокористування в хмельницькій області/ О.В. Мисюкевич// Рекреаційне і заповідне природокористування – Тернопіль:СМП «Тайп». – 2012. – 96-99.
 18. Матуз О.В. Форми власності лісових насаджень в межах басейну р. Смотрич/ О.В. Матуз// Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський, 2013. – Вип. 4. –167-174.
 19. Матуз О.В. Лісозахисні роботи в лісовому господарстві Хмельницької області/ О.В. Матуз// Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія.): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (23-24 травня 2013 року).– Тернопіль: СМП «Тайп», 2013 – С.208-209.
 20. Матуз О.В. Загальна характеристика лісогосподарської діяльності в Хмельницькій області/ О.В. Матуз// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені  Володимира Гнатюка. Серія: Географія.– Тернопіль: СМП «Тайп». 2013 – С.217-222. 
 21. Матуз О.В. Етапи антропогенної трансформації лісових фітоценозів Хмельницького обласного регіону/ О.В. Матуз// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 12: у 3-х томах. – Т.2. –104-105 с.
 22. Матуз О.В. Загальна характеристика лісогосподарської діяльності в Хмельницькій області/ О.В. Матуз// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №1 (випуск 34). – 2013. – С. 70-78.
 23. Матуз О.В. Геоінформаційно-картографічне моделювання геоекологічного стану басейну р./ В.М. Самар, С.С. Придеткевич, О.В. Матуз// Смортич Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 5. – С. 75-79.
 24. Матуз О.В. Лісозахисні роботи в лісовому господарстві Хмельницької області/ о.В. Матуз// Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія.): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (23-24 травня 2013 року).– Тернопіль: СМП «Тайп», 2013 – С.208-209.
 25. Матуз О.В.Аналіз лісокористування Державного підприємства «Кам’янець-Подільське лісогосподарське підприємство»/ О.В. Матуз// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природничі дослідження на Поділлі», присвяченої 10–річчю природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 133-134 с.      
 26. Матуз О.В. Аналіз лісокористування Державного підприємства «Шепетівське лісогосподарське підприємство»/ О.В. Матуз// Географія, Екологія, Туризм:и методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного фа культу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (21-23 травня 2015 р.). – Тернопіль: СМТ «Тайп», 2015 .  –173-174 с.                
 27. Матуз О.В. Робочий зошит для лабораторних занять та самостійної роботи з біогеографії/ І.П. Касіяник, О.В. Матуз//Кам’янець-Подільський: Медобори, 2006 ПП . –  – 88 с.  
 28. Матуз О.В. Умови ефективного природокористування в нижній течії долини р. Мукша / А.М. Григораш, О.В., Матуз//Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Подільські читання: унікальні об’єкти природи і суспільної сфери Поділля; регіональні особливості інтеграції економічних і соціальних напрямків їх розвитку як умова ефективного збереження» (м. Кам’янець-Подільський, 3-5 листопада, 2016 р.) / [Відповід. редактори: проф. Матвєєв М. Д., проф. Любінська Л. Г.]. – Медобори, 2006 ПП, 2016. – С. 98-100.
 29. Матуз О.В. Робочий зошит для  практичних занять  з географії населення/ О.В. Матуз// Кам’янець-Подільський: Медобори, 2006 ПП . – 2016.  – 70 с.

Email: olya_mu@ukr.net