Матуз Ольга Володимирівна

IMG_2433_1Асистент кафедри географії та методики її викладання.

Народилася 01 серпня 1985 року с. Свірнево, Голованівського району Кіровоградської  області.

У 2008 році закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський національний університет (зараз – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобула кваліфікацію вчителя географії, біології, валеології та основ екології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.

У 2009 році закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача географії.

З 2009 по 2015 роки працювала у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті на посаді старшого лаборанта  кафедри географії та екології (зараз – кафедра географії та методики її викладання).

В 2009 році вступила до аспірантури на кафедру геоекології та методик викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного державного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».

Працює над дисертаційною роботою за темою «Конструктивно-географічні підходи до оптимізації лісокористування Хмельницького обласного регіону».

 

Викладач з дисциплін: біогеографія, вступ до спеціальності, географія населення.

Основні праці:

 1. Мисюкевич О.В. Загальні принципи класифікації туманів Кам’янець-Подільського Придністров’я // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Випуск 2,  С 152.
 2. Мисюкевич О.В. Характеристика Підволочисько – Авратинського фізико-географічного району // Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-ій річниці кафедри геоекології та 25-ій річниці кафедри фізичної географії (28-29 травня 2010 року). – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2010. – 81-83.
 3. Мисюкевич О.В. Вплив господарської освоєності на стан збереженості лісів Хмельницької області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – №2 (випуск 28). – 2010. – c. 27-31.
 4. Мисюкевич О.В. Деякі аспекти лісокористування та лісовідновлення в Хмельницькій області // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – С.224-225. 
 5. Лясота О.Л., Мисюкевич О.В. Географічні умови формування Кам’янець-Поділького рекреаційного вузла // Географічні засади вирішення регіональних проблем: Матеріали міжнародної-наукової конференції, (18-19 листопада 2010 року ). – Кам’янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г.., 2010 . – с. 84-86.
 6. Мисюкевич О.В. Лісові ресурси та їх корисні функції в рекреаційному понятті// Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 3. – С. 179-180.
 7. Касіяник І.П., Самар В.М., Придеткевич С.С., Любинська І.Б, Мисюкевич О.В. Туристично-рекреаційна система Хмельницького Придністер’я. Сучасний стан та перспективи розвитку// Туристичні ресурси як чинник розвитку території. Матеріали Всеукраїнської наукова-практичної конференції-семінару (09-10 грудня, 2011 року). – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С.171-176.
 8. Мисюкевич О.В. Просторова структура та використання лісових насаджень  за основними функціями в межах басейну річки Смотрич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія:географія. Спеціальний випуск. –Тернопіль: СМП «Тайп» .– № 2 (випуск 32). –2012. –С. 201-206.
 9. Мисюкевич О.В. Оздоровча функція лісу// Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія.): матеріали міжнародної наукової конференції проведеної 7-8 червня 2012 р. – Кам’янець-Подільський: Мошинський В.С., 2012. –С. 50-53.
 10. Мисюкевич О.В. Рекреаційні аспекти лісокористування в Хмельницькій області // Рекреаційне і заповідне природокористування – Тернопіль:СМП «Тайп». – 2012. – 96-99.
 11. Мисюкевич О.В. Форми власності лісових насаджень в межах басейну р. Смотрич // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський, 2013. – Вип. 4. –167-174.
 12. Мисюкевич О.В. Лісозахисні роботи в лісовому господарстві Хмельницької області// Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія.): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (23-24 травня 2013 року).– Тернопіль: СМП «Тайп», 2013 – С.208-209.
 13. Мисюкевич О.В. Загальна характеристика лісогосподарської діяльності в Хмельницькій області// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №1 (випуск 34). – 2013. – С. 70-78.
 14. Матуз О.В. Лісозахисні роботи в лісовому господарстві Хмельницької області // Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія.): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (23-24 травня 2013 року).– Тернопіль: СМП «Тайп», 2013 – С.208-209.
 15. Касіяник І.П., Матуз О.В. Робочий зошит для лабораторних занять та  самостійної роботи з біогеографії. – Кам’янець-Подільський, 2015 – 88 с.

Автор і співавтор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій.