Врегулювання конфліктних ситуацій та його нормативне забезпечення у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

09 лютого 2023 року учасники освітнього процесу природничо-економічного факультету взяли участь у круглому столі на тему «Порядок врегулювання конфліктних ситуацій та його нормативне забезпечення у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка».

Організаторами та доповідачами виступили голова комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ, д.е.н., завідувач, професор кафедри економіки підприємства Наталія Анатоліївна Мазур та представниця соціально-психологічної служби університету, психолог, кандидат психологічних наук, доцент Оксана Анатоліївна Логвіна.

Здобувачі вищої освіти освітніх програм Географія, Економіка підприємства, Облік і оподаткування, Підприємництво і торгівля та науково-педагогічні працівники кафедр економіки підприємства, а також географії та методики її викладання мали можливість ознайомитись з нормативно-правовими документами та порядком врегулювання конфліктних ситуацій в університеті, а також основними напрямками роботи та послуг соціально-психологічної служби вишу. До обговорення учасниками круглого столу проблемних ситуацій також доєднались онлайн здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня.