Рибак Ігор Петрович

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її викладання

Народився 10 лютого 1960 року в с. Атаки Хотинського району Чернівецької області

У 1982 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Географія” та отримав кваліфікацію  «Географ. Викладач географії».

Науково-педагогічний стаж –  понад 30 років, кількість опублікованих праць перевищує 60 назв.

 Кандидат географічних наук з 1988 р. (диплом ГФ №002500) зі спеціальностей 05.24.03 –  «Картографія»  та 11.00.02 – «Економічна і соціальна географія».

Вчене звання доцент кафедри економічної і соціальної географії  присвоєно 22 лютого 1994 року (атестат, ДЦ №005223).

Тема кандидатської дисертації: «Картографічне забезпечення в дослідженні агропромислового комплексу низового адміністративного району лісостепової зони УРСР».

Викладач забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: картографія з основами топографії; топографія з основами геодезії; картографія; суспільна географія (014 Середня освіта (Географія), 106 Географія); основи суспільної географії (014 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю); регіональна економічна і соціальна географія (014.07 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю); географічний менеджмент локальних адміністративних таксонів; методика наукових дослідженьсоціальна географія України.

В сферу наукових інтересів входить проблема актуалізації пізнавальних моделей в картографії та живописі.

Основні праці:

  1. Рибак І.П. Графічні зображення: синтез науки і мистецтва // Наукові праці К-ПНУ: Зб. наук. конф. – Вип.13 –  Т.2. – Кам’янець-Подільський, 2014, с. 18-19.
  2. Рибак І.П. Концептуальні ідеї французької картографії (на прикладі наукової школи Р.Брюне) // Наукові праці К-ПНУ: Зб. наук. конф. – Вип.14. – Т.2. – Кам’янець-Подільський, 2015, с. 12-13.
  3. Рибак І.П. Прикладні аспекти таксонування при дослідженні спеціалізації сільськогосподарського виробництва // Наукові праці К-ПНУ: Зб. наук. конф. – Вип.15. – Т.2. – Кам’янець-Подільський, 2016, с. 11-12.
  4. Рибак І.П. Єдність картографічних і живописних творів // Наукові праці К-ПНУ: Зб. наук. конф. – Вип.16. – Т.2. – Кам’янець-Подільський, 2017, с.20-21.
  5. Рибак І.П. Прояв у географії міждисциплінарних взаємодій (на прикладі концентризації) // Зб. наук. праць за матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Подільські читання: епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика» (9-11 жовтня 2018р., м. Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський, К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018, с. 501-503.
  6. Рибак І.П. Виробничо-технологічні аспекти функціонування підприємств електроенергетичної галузі// Наукові праці К-ПНУ: Зб. наук. конф. – Вип.00. – Т.00. – Кам’янець-Подільський, 2018 (Подано до друку)
  7. Рибак І.П. Картографування стану довкілля (на прикладі забрудненості стічних вод) // Наукові праці К-ПНУ: Зб. наук. конф. – Вип.16. – Т.2. – Кам’янець-Подільський, 2019. (Подано до друку)