Мисько Володимир Зіновійович

асистент кафедри географії та методики її викладання

Народився 14 грудня 1968 року у смт. Нова Ушиця Хмельницької області.

У 2003 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобув кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач географії.

Науково-педагогічний стаж роботи – 25 років. З 2004 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті.

В 2012 році закінчив аспірантуру на кафедрі географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету і мені Володимира Гнатюка за спеціальністю 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».

Завершує роботу над дисертацією за темою «Туристично-рекреаційні ресурси Національного природного парку «Подільські Товтри».

Викладач забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: географія материків та океанів (1 курс: 014 Середня освіта (Географія)106 Географія; 2 курс: 014 Середня освіта (Географія)106 Географія), методика навчання географії, географічний менеджмент локальних адміністративних таксонів, шкільна наукова робота з географії, актуальні проблеми сучасної географії, організація шкільної наукової роботи з географії, методика навчання географії в закладі вищої освіти, підходи та принципи географічного районування.

Основні праці:

  1. Зелений сільський туризм Національного природного парку «Подільські Товтри»: сучасний стан і перспективи розвитку». Географія, Екологія, Туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (21-23 травня 2015 р.) – Тернопіль: СМП «Тайп», 2015. – С. 355-357.
  2. Мисько В.З. Історія розвитку, проблеми і перспективи подієвого туризму у Кам’янець-Подільському районі. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 8. – С. 67-70.
  3. Касіяник І.П., Мисько В.З. Методика навчання географії (теоретичний аспект) Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута»», 2017. – 214 с.
  4. Мисько В.З. Рекреаційні ландшафти Національного природного парку «Подільські Товтри»: сучасний стан та раціональне використання. Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 9-11 жовтня, 2018 р., К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. – С. 301-306.
  5. Мисько В.З. Використання геологічних об’єктів Національного природного парку «Подільські Товтри» для розвитку геотуризму. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 10 травня 2019 року. Рівне : НУВГП, 2019. – С. 56-58.
  6. Мисько В.З. Геолого-геоморфологiчнi об’єкти Середнього Придністер’я як важливий чинник розвитку геотуризму (на прикладі Кам’янець-Подільського району) «Історія української географії» Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Вип. 39 (1). – Тернопіль, 2019 – С. 78-81.

Автор і співавтор понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій.

З 2007 року є постійним керівником багатьох учнівських наукових робіт по лінії МАН, більшість з яких ставали переможцями і призерами міського та обласного етапів. У 2014 році нагороджений почесною грамотою Кам’янець-Подільського управління освіти і науки за плідну співпрацю з міським науковим товариством МАН.

Є керівником студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми сучасної методики географії».

Бере участь у природоохоронних заходах НГО «Товариство подільських природодослідників та природолюбів», Центру дослідження природи Поділля, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Є дійсним членом Українського Географічного Товариства та Товариства «National Geographic».

З 2006 по 2013 рр. обіймав посаду факультетського керівника практики природничого факультету. За звітний 2010-2011 навчальний рік робота факультетського керівника була визнана однією із найкращих в університеті.