Матвійчук  Борис Валерійович

асистент кафедри географії та методики її викладання

Народився 27 вересня 1982 року в м. Бердичів, Житомирської області.

У 2005 році закінчив з відзнакою Тернопільський національний педагогічний університет (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобув кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач географії.

В період 2005-2006 рр. працював вчителем географії у Яськовецькій ЗОШ I-IIIст.

Науково-педагогічний стаж роботи – 13 років. З 2006 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті.

В 2007-2011 році навчався в аспірантурі на кафедрі географії України і туризму  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія.

Працює над дисертаційною роботою за темою «Суспільно-географічні аспекти розвитку малого підприємництва регіону (на матеріалах Хмельницької області)».

Викладач забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: вступ до спеціальності (014 Середня освіта (Географія)106 Географія), суспільна географія (014 Середня освіта (Географія), 106 Географія); основи суспільної географії (014 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю); кадастр та оцінка земель, методика наукових досліджень,  основи геополітики і географія зовнішньоекономічних зв’язків. Проводить навчальні польові практики із загального землезнавства, комплексну фізико- та економіко-географічну (виїзну) практику, із краєзнавства і туризму, туризму та туристичного походу.

 Основні праці:

 1. Чернюк Г.В. Формування екологічного світогляду студентів в процесі вивчення фізичної географії / Г.В. Чернюк, В.З. Мисько, Б.В. Матвійчук / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся», м. Славута, Хмельницька область, 23-25 травня 2018 р. / відповідальні редактори: М.М. Белінська, Б.Є. Якубенко, Матвєєв М.Д. Друкарня ТОВ «Каліграф» 2018. – С. 266-269.
 2. Чернюк Г.В. Альтернативні оцінки ландшафтів Хмельницького Придністер’я для землеробства і рекреації / Г.В. Чернюк, І.Б. Любинська, В.З. Мисько, О.В. Матуз, Б.В. Матвійчук / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся», м. Славута, Хмельницька область, 23-25 травня 2018 р. / відповідальні редактори: М.М. Белінська, Б.Є. Якубенко, Матвєєв М.Д. Друкарня ТОВ «Каліграф» 2018. – С. 206-213.
 3. Мисько В.З. Водні ресурси як важливий чинник розвитку туризму на території Національного природного парку «Подільські Товтри»: сучасний стан та перспективи використання / В.З. Мисько, Г.В. Чернюк, Б.В. Матвійчук / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся», м. Славута, Хмельницька область, 23-25 травня 2018 р. / відповідальні редактори: М.М. Белінська, Б.Є. Якубенко, Матвєєв М.Д. Друкарня ТОВ «Каліграф» 2018. – С. 236-241.
 4. Матвійчук Б.В. Особливості розвитку малих підприємств на території Хмельницької області в сучасних умовах / Б.В. Матвійчук / Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика [Електронне видання] / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 9–11 жовтня, 2018 р., К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. – 516 с.
 5. Чернюк Г.В. Концепція геосистеми «природа-людина-суспільство» / Г.В. Чернюк, І.П. Касіяник, І.Б. Любинська, Б.В. Матвійчук / Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика [Електронне видання] / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 9–11 жовтня, 2018 р., К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. – 516 с.
 6. Матвійчук Б.В. Суспільно-географічний аналіз розвитку мікропідприємств території Хмельницької області / Б.В. Матвійчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т.2. – С. 15-16.
 7. Матвійчук Б.В. Територіальні відмінності продуктивності праці у сфері малого бізнесу в Хмельницькій області / Б.В. Матвійчук // IX наукова конференція молодих вчених, присвячена 98-й річниці від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (14-15 листопада 2017 року, Кам’янець-Подільський), – 2016. – Вип. 8. – С. 18-19.
 8. Матвійчук Б.В. Щільність населення як фактор розвитку малого бізнесу на території Хмельницької області / Б.В. Матвійчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т.2. – С. 9-10.
 9. Матвійчук Б.В. Галузеві зрушення у структурі малого підприємництва Хмельницької області / Б.В. Матвійчук // Подільські читання: унікальні об’єкти природи і суспільної сфери Поділля матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, (3-5 листопада 2016 року). ― Кам’янець-Подільський: 2016. ― С.119-121.
 10. Матвійчук Б.В. Інвестиційна привабливість як фактор розвитку сфери малого бізнесу на території Хмельницької області / Б.В. Матвійчук // VІІI наукова конференція молодих вчених, присвячена 98-й річниці від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (29-30 жовтня 2016 року, Кам’янець-Подільський), – 2016. – Вип. 8. – С. 21-22.
 11. Матвійчук Б.В. Рівень урбанізації, як фактор розвитку сфери малого бізнесу на території Хмельницької області / Б.В. Матвійчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т.2. – С. 7-8.
 12. Матвійчук Б.В. Демографічний чинник розвитку малого бізнесу в Хмельницькій області / Б.В. Матвійчук // VІІ наукова конференція молодих вчених, присвячена 97-й річниці від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (29-30 жовтня 2015 року, Кам’янець-Подільський), – 2015. – Вип. 7. – С. 31-32.

 Автор і співавтор понад 25 наукових та навчально-методичних публікацій.