Матуз Ольга Володимирівна

асистент кафедри географії та методики її викладання

Народилася 01 серпня 1985 року с. Свірнево, Голованівського району Кіровоградської  області.

Закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в 2009 році, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача географії.

У 2013 році закінчила заочне відділення аспірантури Тернопільського національного державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Працює над дисертаційною роботою за темою «Конструктивно-географічні підходи до оптимізації лісокористування Хмельницького обласного регіону».

Викладач забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: загальне землезнавство (014 Середня освіта (Географія106 Географія), географія культури, біогеографія (3 курс 103 Науки про Землю4 курс 014.07 Середня освіта (Географія)), краєзнавство і туризм (3 курс 014 Середня освіта (Географія)4 курс 014.07 Середня освіта (Географія)),  геомоніторинг та фенологічні спостереження в природі, соціальна географія України.

Ольга Володимирівна є автором 40 публікацій, з яких 30 статей, 10 тез, 10 навчально-методичних видань.

Основні праці:

 1. Чернюк Г.В. Альтернативні оцінки ландшафтів Хмельницького Придністерядля землеробства і рекреації / Г.В. Чернюк, І.Б. Любинська, В.З. Мисько, Б.В. Матвійчук, О.В. Матуз // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного парку «Мале Полісся» ( м. Славута, 23-25 травня, 2018 року) \[Відповід. Редактори: пров.н.с. Белінська М.М., д.ю.н., проф. Якубенко Б.Є., к.б.н., рооф. Матвєєв М.Д.]. друкарня ТОВ «Каліграф» 2018. – С. 206-213.
 2. Придеткевич С.С. Теоретичні основи використання екометричного методу у географічних дослідженнях природоохоронних територій / С.С. Придеткевич, О.В. Матуз // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного парку «Мале Полісся» ( м. Славута, 23-25 травня, 2018 року) \ [Відповід. Редактори: пров.н.с. Белінська М.М., д.ю.н., проф. Якубенко Б.Є., к.б.н., рооф. Матвєєв М.Д.]. друкарня ТОВ «Каліграф» 2018. – С. 162-166.
 3. Матуз О.В. Проблеми відтворення населення Хмельницької області / О.В. Матуз // Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля. Історія, теорія, практика [електронне видання] / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Кам’янець-Подільський, 9-11 жовтня, 2018 р., КПНУ ім.. Івана Огієнка, 2018. – С. 290-296.
 4. Чернюк Г.В. Духовна педагогічна методологія виховання студентів при вивченні географічних наук / Г.В. Чернюк , І.Б. Любинська , О.В. Матуз  // Подільські читання: зб. матеріалів всеукраїнської наук. конф., 12-13 жовтня. – 2017 р., Кременець/за заг. ред. О.І. Дух, Н.І. Цицюри. – Кременець: ВЦКОГПА ім. Тараса Шевченка. – 2017. – С. 124-127.
 5. Касіяник І.П. Танатоценрози евриптеритів в Устівських верствах Силурійських відкладів Поділля / І.П.Касіяник, О.В.Матуз // Подільські читання: зб. матеріалів всеукраїнської наук. конф., 12-13 жовтня. – 2017 р., Кременець /за заг. ред. О.І. Дух, Н.І. Цицюри. – Кременець : ВЦКОГПА ім.. Тараса Шевченка. – 2017. – С. 86-89.
 6. Матуз О.В. Тенденції та перспективи в динаміці на ринку праці на прикладі Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області / О.В. Матуз // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський : Видавництво ТОВ «Каліграф», 2016. – Вип. 8. –76-80 с.
 7. Матуз О.В. Молодь на ринку праці в Хмельницькій області / О.В. Матуз // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. –Вип. 5. – Т.2. – 47-51 с.

Навчально-методичні матеріали:

 1. Матуз О.В. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Сучасні демографічні проблеми» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 103 Науки про Землю). – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. – 52 с.
 2. Придеткевич С.С., Матуз О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Сучасні демографічні проблеми» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 103 Науки про Землю). – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. – 48 с.
 3. Придеткевич С.С., Матуз О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Географія рідного краю» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія)). – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. – 36 с.
 4. Любінська Л.Г., Матуз О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Біогеографія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040104 Географія*). – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. – 45 с.
 5. Любинський О.І., Матуз О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Біогеографія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 103 Науки про Землю). – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. – 45 с.
 6. Матуз О.В. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи з біогеографії для студентів 4-гокурсу, напряму підготовки 6.040104 Географія*. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. – 82 с.
 7. Матуз О.В. Робочий зошит для практичних занять з біогеографії. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. – 84 с.
 8. Матуз О.В. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи з біогеографії для студентів 3-го курсу, спеціальності 103 Науки при Землю. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», – 2018. – 86 с.
 9. Матуз О.В. Робочий зошит для практичних занять  з географії населення. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута»,  2017. – 84 с.
 10. Матуз О.В. Робочий зошит для   самостійної роботи з географії населення. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута»», 2017.  – 40 с.
 11. Касіяник І.П., Матуз О.В. Робочий зошит для лабораторних занять та самостійної роботи з біогеографії. – Кам’янець-Подільський : Медобори, 2006 ПП, 2015. – 88 с.

 

Email: olya_mu@ukr.net