Лісовський Андрій Сергійович

кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії та методики її викладання

Народився 17 грудня 1987 року в селі Андріївка, Чемеровецького району, Хмельницької області.

У 2011 році закінчив з відзнакою Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача географії.

Науково-педагогічний стаж роботи – 6 років. З 2014 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті на посаді асистента кафедри географії та екології.

            В 2011 році вступив до аспірантури на кафедру ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю  11.00.05 – «біогеографія та географія ґрунтів».

13 листопада 2014 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Чорноземи типові Придністерського Поділля».

Викладач забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: спортивний туризм (2 курс 106 Географія, 3 курс 103 Науки про Землю); географія культури; краєзнавство і туризм (3 курс 014 Середня освіта (Географія), 4 курс 014.07 Середня освіта (Географія)); рекреаційна географія (3 курс 103 Науки про Землю, 4 курс 103 Науки про Землю); ґрунтознавство і географія ґрунтів (014 Середня освіта (Географія), 106 Географія); геоморфологія.

Основні праці за останніх 5 років:

Статті у фахових виданнях України:

  1. Гарбар В. В. Карбонатність та процеси формування карбонатного профілю рендзин Подільських Товтр / В. В. Гарбар, А. С. Лісовський // Вісник Львівського національного універ-ситету імені Івана Франка. – Сер. Геогр, 2017. – Вип. 51. – С. 88–98.
  2. Лісовський А. С. Гумусовий стан чорноземів типових Придністерського Поділля /  А. С. Лісовський, В. В. Гарбар // Вісник Львівського національного універ-ситету імені Івана Франка. – Сер. геогр. 2017. – Вип. 51. – С. 204-214.
  3. Гарбар В. В. Сучасні процеси фізичної деградації рендзин подільських товтр / В. В. Гарбар, А. С. Лісовський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Екологія. – 2016. – Вип. 1. – С. 14-24.

Статті у збірниках праць міжнародних та всеукраїнських конференцій:

  1. Лісовський А. С. Оптична щільність гумусових кислот чорноземів типових Придністерського Поділля / А. С. Лісовський // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць міжнародного наукового семінару: “ҐРУНТИ І СУЧАСНІСТЬ”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 5. – С. 130-137.
  2. Лісовський А.С. Морфологічні особливості чорноземів типових Придністерського Поділля. / Лісовський А. С. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14 : у 3-х томах. – Т.2. ­– С. 3-4.
  3. Лісовський А. С. Фізико-хімічні властивості чорноземів типових Придністерського Поділля / А. С. Лісовський // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Подільські читання». – м. Кам’янець-Подільський, 3-5 листопада, 2016 – С. 32–35.
  4. Лісовський А.С. Проблеми класифікації ґрунтів / А. С. Лісовський // Подільські читання : збірник матеріалів Всеукр. наук. конф., 12-13 жовтня. – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка. – 2017. – С. 91-93.
  5. Лісовський А. С. Інноваційні види туризму в межах НПП «Подільські Товтри» // Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля. Історія, теорія, практика [електронне видання] / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Кам’янець-Подільський, 9-11 жовтня, 2018 р., КПНУ ім.. Івана Огієнка, 2018. – С. 274-281.
  6. Лісовський А. С. . Екстремальний туризм в межах Хмельницького Придністер’я //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. — Вип. 17. — Т. С. 13-14.

Автор і співавтор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.