Чернюк Ганна Володимирівна

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її викладання

Чернюк Ганна Володимирівна народилася 03 березня 1947 року у селі Ладорож Пінського району Брестської області.

У 1964 році після закінчення Пінського обліково-кредитного технікуму працювала бухгалтером Державного банку у місті Верхнєдвінськ Вітебської області.

У 1965-70-х роках навчалася на географічному факультеті Московського державного університету імені М.В. Ломоносова за спеціальністю «фізична географія» (місто Москва).

З кінця 1970 до кінця 1972 року працювала м.н.с. у експедиції Лабораторії кафедри Геоморфології Московського університету та бухгалтером СФ НИИ «Атолл» (м. Сухумі).

У 1973-1975 роках навчалася у аспірантурі Географічного факультету Московського державного університету при кафедрі загальної фізичної географії і палеогеографії під керівництвом академіка К.К. Маркова і проф. Т.Д. Боярської. Під час навчання у аспірантурі працювала на 0,5 ставки молодшим науковим співробітником Лабораторії сучасних відкладів Московського університету.

У 1976 році на Раді з геоморфології, палеогеографії, картографії і гляціології Географічного факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова захистила дисертацію «Основні етапи розвитку рослинності Нижнього Приамуря в плейстоцені і голоцені по палінологічних даних» і одержала диплом кандидата географічних наук.

Дисертаційна робота (рос.): «Основные этапы развития растительности Нижнего Приамурья в плейстоцене и голоцене по палинологических данных» (1976).

З 1976 року до лютого 1986 року працювала у місті Сухумі (Абхазія) інженером в Республіканському управлінні по захисту берегів Чорноморського узбережжя, а з березня 1983 року – доцентом кафедри географії природничого факультету Абхазського державного університету.

З березня 1986 року до вересня 2006 року працювала доцентом кафедри фізичної географії Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З вересня 2007 року є доцентом кафедри географії та методики її викладання природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Опублікованих більш 120 робіт (в тому числі 7 наук. монографій, 3 навчальних посібники для ВНЗ, 2 навчально-методичних рекомендації, 50 наукових статей та тез).

Викладач забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: географія України (2 курс: 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія); географія України (3 курс: 014 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю); метеорологія та  кліматологія (014.07 Середня освіта (Географія), 101 Екологія); актуальні проблеми сучасної географії; антропогенне ландшафтознавство (магістратура: 1 курс, 2 курс); підходи та принципи географічного районування.

Основні праці:

 1. Чернюк Г.В., Матвійчук Б.В., Мисько В.З. Формування світогляду на взаємодію суспільства і природи при вивченні загального землезнавства. // зб. «Географія та екологія:наука і освіта». Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Умань, 14-15 квітня 2016р. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – 224 с. (с. 108-112).
 2. Чернюк Г.В., Любинська І.Б., Касіяник І.П. Геліоресурси та сонячна радіація на території Хмельницької області. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія № 1 – Тернопіль: ТНПУ, 2015. – 314с. (ст. 212-219).
 3. Чернюк Г. В. Режим Вітрів на території НПП «Подільські Товтри». /Наукові праці КПНУ імені Івана Огієнка. – Вип.15.-У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип.15.- Т.2.- с. 15-17.
 4. Чернюк Г.В., Лихолат В.К. Метеорологія і кліматологія. Навчальний посібник для географічних факультетів вищих навчальних закладів. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2014. – 112с.
 5. Чернюк Г.В., Лихолат В.К. Спорово-пилкові спектри та рослинність голоцену долини Прута. //»Природничі дослідження на Поділлі». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: «Друкарня Рута». 2014. – с.136-137.
 6. Чернюк Г.В. Клімат та ресурси клімату і погоди на території НПП «Подільські Товтри». // Літопис природи НПП «Подільські Товтри». Т.ХІХ. 2016.-295с.- Кам᾿янець-Подільський, 2016.-с.79-95.
 7. Чернюк Г.В., Царик Л.П., Касіяник І.П. Розподіл температури повітря та термічні ресурси клімату Хмельницької області. /Літопис природи НПП «Подільські Товтри». Т.ХІХ.- Кам᾿янець-Подільський, 2016.-с.70-78.
 8. Чернюк Г.В., Любинська І.Б., Касіяник І.П., Мисько В.З. Диференціаія ландшафтних місцевостей Хмельницького Придністер᾿я за природокористуванням.// «Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій».-Камянець-Подільський: друкарня «Рута», 2016. –с.237-242.
 9. Чернюк Г.В. Оцінка клімату і погодних умов у ландшафтах НПП «Подільські Товтри» для рекреації. // «Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій».-Камянець-Подільський: друкарня «Рута», 2016. – с.242-249.
 10. Чернюк Г.В.Агрокліматичні ресурси тепла на території Поділля. /Подільські читання: зб. Матеріалів Всеукр. Наук. конф., 12-13 жовтня. 2017р. – Кременець: ВЦ КОГПА ім.. Тараса Шевченка. – 2017. – с.99-101.
 11. Чернюк Г.В., Любинська І.Б., Матуз О.В. Духовна педагогічна методологія виховання студентів при вивченні географічних наук./Подільські читання: зб. Матеріалів Всеукр. Наук. конф., 12-13 жовтня. 2017р. – Кременець: ВЦ КОГПА ім.. Тараса Шевченка. – 2017. –с.124-126.
 12. Чернюк Г.В., Царик П.Л. Клімат.//Географія Тернопільської області. Т. 1. Природні умови та ресурси. – Тернопіль: Крок, 2017.- С.202-220.
 13. Чернюк Г.В., Лихолат В.К. Розподіл опадів на території Хмельницької області. ( здано у «Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Серія «Екологія», 2018.
 14. Чернюк Г.В. Сезонні зміни напряму і швидкості вітрів на півдні Хмельницької області. //Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Екологія». – 2017. – (8 ст.)
 15. Чернюк Г.В., Лихолат В.К. Порівняння спорово-пилкових спектрів голоценових відслонень Дністра і Прута. //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2017. – Вип.16. – Т.2. – с. 25-27.
 16.  Чернюк Г.В. Режим вітрів на території НПП «Подільські Товтри». //Літопис природи НПП «Подільські Товтри». Т.ХХ. – Кам’янець-Подільський, 2017.- (9ст.)
 17. Чернюк Г.В. Кліматичне районування Хмельницької області за термічним режимом. //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський; К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2014. – Вип.13. – Т.2. – с. 29-30.
 18. Чернюк Г.В., Лихолат В.К. Духовні принципи пізнання взаємовідносин людини і природи. ////Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський; К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2014. – Вип.13. – Т.2. – с. 27-28.
 19. Касіяник І., Чернюк Г. Літологічна структура Смотрицького каньйону як основа розвитку екскурсійних форм геотуризму в Кам’янці-Подільському. //Зб. «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017.- с.194-205.
 20. Чернюк Г.В., Мисько В.З. Ландшафтно-оціночні дослідження місцевостей у дипломних роботах. //Географія та екологія: наука і освіта. Матеріали УІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – с.216-220.
 21. Чернюк Г.В., Матвійчук Б.В., Мисько В.З. Формування екологічного світогляду студентів в процесі вивчення фізичної географії. // «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Славута: НПП «Мале Полісся», 2018. – с.82-86.
 22. Чернюк Г.В., Матвійчук Б.В., Мисько В.З. Водні ресурси як важливий чинник розвитку туризму на території Національного природного парку «Подільські Товтри»: сучасний стан та перспективи використання. // «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Славута: НПП «Мале Полісся», 2018. – с.56-58.
 23. Чернюк Г.В., Любинська І.Б., Мисько В.З., Матуз О.В. Альтернативні оцінки ландшафтів Хмельницького Придністер’я для землеробства і рекреації. . Чернюк Г.В., Матвійчук Б.В., Мисько В.З. // «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Славута: НПП «Мале Полісся», 2018. – с.75-78.

 

Навчально-методичні праці.

 1. Чернюк Г.В. Географічні кросворди. /Кросворди для перевірки засвоєння номенклатури географічних назв з курсів Загального землезнавства, Геоморфології, Фізичної географії материків і океанів, Фізичної географії України для студентів І-ІІІ курсів спеціальностей «Географія», «Науки про землю», «Географія з біологією», «Природознавство». – Кам’янець-Подільський: «Географія», 2017. – 22 с.
 2. Чернюк Г.В. Методичні рекомендації до вивчення номенклатури географічних назв і тестові завдання з геоморфології. Для студентів природничих факультетів спеціальностей «географія», «географія і біологія», «науки про землю», «природознавство». – Кам’янець-Подільський: «Географія», 2017. – 50 с.
 3. Чернюк Г.В., Любинська І.Б. Методичні рекомендації до вивчення номенклатури географічних назв з фізичної географії України та Євразії. Для студентів природничих факультетів спеціальності «географія», «науки про землю», «географія і біологія». – Кам’янець-Подільський: «Природничий факультет», 2018. – 34 с.
 4. Чернюк Г.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт і практичних завдань з курсу « Біогеографія та районування України» для студентів спеціальностей «Географія», «Географія і Біологія», «Екологія». (ксерокс): Кам’янець-Подільський: «Географія», 2016. – 34с.