Самостійна робота студентів

КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ГЕОГРАФІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ НА 2019 – 2020 н.р. (ІІ семестр)

п/п

Прізвище викладача Предмет Термін Вид контролю Курс, група
1. Касіяник

Ігор Петрович

Природні ресурси і кадастр Упродовж семестру

 

Усне опитування ІV, NZ1-B16
Геотуризм Усне опитування ІV, NZ1-B16
Геологія Усне опитування ІІ, GeoG1-B18
 

2.

Рибак

Ігор Петрович

Соціальна географія України Упродовж семестру Усне опитування ІV, Geo1-B16
Суспільна географія Усне опитування ІІ, Geo1-B18
Регіональна економічна і соціальна  географія Усне опитування ІV, Geo1-B16,

ІV, NZ1-B16

3. Придеткевич Станіслав Станіславович Ландшафтна екологія та геоінформаційні системи Упродовж семестру Усне опитування І, Ecol1-B19
4. Гарбар Владислав Васильович Геоінформаційні технології в географії Упродовж семестру Усне опитування І, Geo1-B19,

І, GeoG1-B19

Основи фізичної географії Усне опитування ІІ, Biol1-B18
Ландшафтна геологія та геоінформаційні системи Усне опитування І, Ecol1-B19
 

5.

Лісовський Андрій Сергійович Геоморфологія Упродовж семестру Усне опитування ІІ, GeoG1-B18
Спортивний туризм Усне опитування ІІІ, NZ1-B17
6.  

 

Чернюк Ганна Володимирівна

 

Антропогенне ландшафтознавство Упродовж семестру Усне опитування І, Geo1-М19
Принципи і підходи географічного районування Усне опитування І, Geo1-М19
Географія України Усне опитування ІІІ, Geo1-B17,

ІІ, Geo1-B18

 

7.

 

 

Любинська Інна Борисівна

 

 

 

 

 

Географія України Упродовж семестру Усне опитування І, Geo1-B19,

ІІ, GeoG1-B18,

ІІ, Geo1-B18,

ІІІ, Geo1-B17,

ІІІ, NZ1-B17

Регіональна економічна і соціальна географія Усне опитування ІV, Geo1-B16,

ІV, NZ1-B16

Методика навчання географії у профільній середній школі Усне опитування І, Geo1-М19
 

 

8.

 

Мисько Володимир Зіновійович

Методика навчання географії

Географія материків і океанів

Упродовж семестру Усне опитування ІІІ, Geo1-B17
Усне опитування І, Geo1-B19,

І, GeoG1-B19

Методика навчання

географії в закладі вищої освіти

  Усне опитування І, Geo1-М19
Підходи та принципи географічного районування Усне опитування І, Geo1-М19
 

 

9.

Матвійчук Борис Валерійович Суспільна географія Упродовж

семестру

Усне опитування ІІ, Geo1-B18,

ІІ, GeoG1-B18

 

 

10.

 

 

Матуз Ольга Володимирівна

 

 

Загальне землезнавство Упродовж семестру Усне опитування І, Geo1-B19,

І, GeoG1-B19

Геомоніторинг та фенологічні спостереження Усне опитування ІІ, GeoG1-B18
Рекреаційна географія Усне опитування ІІІ, NZ1-B17
Краєзнавство і туризм Усне опитування ІІІ, Geo1-B17
Географія рідного краю Усне опитування ІІІ, Geo1-B17

 

КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ГЕОГРАФІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ НА 2019 – 2020 н.р. (І семестр)

п/п

Прізвище викладача Навчальна дисципліна Термін Вид контролю Курс, група
1. Касіяник

Ігор Петрович

Геологія Упродовж семестру Усне опитування;

Перевірка колекцій

ІІ курс, GeoG1-B18
Палеогеографія Упродовж семестру Усне опитування;

Перевірка ІНДЗ.

ІІІ курс, Geo1-B17
2. РибакІгор Петрович Картографія Упродовж семестру Усне опитування ІІ курс, NZ1-B17
Картографія з основами топографії Упродовж семестру Усне опитування І курс, Geo1-B19
Топографія з основами геодезії Упродовж семестру Усне опитування І курс, GeoG1-B19
Основи суспільної географії Упродовж семестру Усне опитування ІІІ курс, Geo1-B17
3. Придеткевич Станіслав Станіславович Прикладна фізична географія Упродовж семестру Усне опитування ІV курс, Geo1-B16
Антропогенне ландшафтознавство Упродовж семестру Усне опитування ІІ курс, Geo1-М18
4. Гарбар Владислав Васильович Основи геоінформаційного програмування Упродовж семестру Індивідуальні проекти ІІІ курс, NZ1-B17
5. Лісовський Андрій Сергійович Спортивний туризм Упродовж семестру Усне опитування ІІ курс, GeoG1-B18
Ґрунтознавство Упродовж семестру Усне опитування ІІ курс, Ecol1-B18
6. Чернюк Ганна Володимирівна Метеорологія і кліматологія Упродовж семестру Усне опитування І курс, Ecol1-B19
Метеорологія і кліматологія Упродовж семестру Усне опитування ІV курс, Geo1-B16
7. Любинська Інна Борисівна Географія України Упродовж семестру Усне опитування ІІ, Geo1-B18
ІІІ курс, Geo1-B17
Регіональна економічна і соціальна географія Упродовж семестру Усне опитування ІV курс, Geo1-B16
Регіональна фізична географія України Упродовж семестру Усне опитування ІІ, Geo1-B18
8. Мисько Володимир Зіновійович Методика навчання географії Упродовж семестру Усне опитування ІІІ курс, Geo1-B17
Географія материків і океанів Упродовж семестру Усне опитування ІІ курс, Geo1-B18,

GeoG1-B18

Шкільна наукова робота з географії Упродовж семестру Усне опитування І курс, Geo1-М19
Актуальні проблеми сучасної географії Упродовж семестру Усне опитування ІІ курс, Geo1-М18
Організація шкільної наукової роботи з географії Упродовж семестру Усне опитування ІІ курс, Geo1-М18
Географічний менеджмент локальних адміністративних таксонів Упродовж семестру Усне опитування ІV курс, NZ1-B16
9. Матвійчук Борис Валерійович Основи геополітики і географія зовнішньоекономічних зв’язків Упродовж семестру Усне опитування І-ІІ курс, Geo1-М18,

Geo1-М19

Основи суспільної географії Упродовж семестру Усне опитування ІІІ курс, Geo1-B17, NZ1-B17
Методика наукових досліджень Упродовж семестру Усне опитування І курс, Geo1-М19
Кадастр та оцінка земель Упродовж семестру Усне опитування І курс, Geo1-М19
Вступ до спеціальності Упродовж семестру Усне опитування І курс, Geo1-B19,

GeoG1-B19

10. Матуз Ольга Володимирівна Краєзнавство і туризм Упродовж семестру Усне опитування ІV курс, Geo1-B16
Біогеографія Упродовж семестру Усне опитування ІІІ курс, NZ1-B17
ІV курс, Geo1-B16
Загальне землезнавство Упродовж семестру Усне опитування І курс, Geo1-B19,

GeoG1-B19

Географія культури Упродовж семестру Усне опитування ІІІ курс, NZ1-B17
Рекреаційна географія Упродовж семестру Усне опитування ІV курс, Geo1-B16