Дисципліни вільного вибору студента

 

Галузь знань, напрям підготовки / спеціальність Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю
1 2 3 4 5
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»
Навчальні дисципліни загальної підготовки
10 Природничі науки

спеціальності 106 Географія

за освітньо-професійною програмою Географія

2 3-6 Блок 1: Історія географічної науки (5 сем.)

Краєзнавство і туризм (6 сем.)

Гідрологія (3 сем.)

Залік
Екзамен
Залік
3-6 Блок 2: Правові основи природокористування (5 сем.)

Географічні аспекти логістики (6 сем.)

Спортивний туризм (3 сем.)

Залік
Екзамен
Залік
Навчальні дисципліни загальної підготовки
2 3 Перелік 1: Організація власної справи / Екологічна безпека Екзамен
4 Перелік 2: Геоморфологія / Туристичне країнознавство Залік
Навчальні дисципліни професійної підготовки
2 4-8 Блок 1: Ретроспективна географія (4 сем.)

Прикладна фізична географія (7 сем.)

Географія сільського господарства (8 сем.)

Дистанційні методи дослідження в географії (7 сем.)

Палеогеографія (6 сем.)

Залік
Залік
Залік
Екзамен
Залік
2 4-8 Блок 2: Геомоніторинг та фенологічні спостереження в природі (4 сем.)

Ландшафтне проектування та дизайн (7 сем.)

Земельні ресурси України (8 сем.)

Рекреаційна географія (7 сем.)

Дешифрування космічних та аерознімків (6 сем.)

Залік
Залік
Залік
Екзамен
Залік
Навчальні дисципліни професійної підготовки

01 Освіта/Педагогіка

спеціальності 014 Середня освіта (Географія)

освітньо-професійна програма Середня освіта (Географія) додаткова спеціальність Середня освіта (Біологія)

2 3 Геоморфологія / Методика розв’язання біологічних задач Екзамен
4 Географія населення / Історія біологічної науки Залік
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»
Навчальні дисципліни загальної підготовки

01 Освіта / Педагогіка

спеціальності 014 Середня освіта (Географія)

за освітнью програмою Географія

з додатковою предметною спеціальністю «Біологія»

3 5-8 Блок 1: Молекулярна біологія

Мікробіологія та вірусологія

Біогеографія

Історія географічної науки

Краєзнавство і туризм

Залік
Залік
Екзамен
Залік
Залік
5-8 Блок 2: Екологія рослин

Екологія тварин

Міждержавні інтеграційні структури

Новітні технології в географічній освіті

Шкільна краєзнавчо-дослідна робота з географії

Залік
Залік
Екзамен
Залік
Залік
Навчальні дисципліни професійної підготовки
3 5 Перелік 1: Геоурбаністика / Математичні методи в географії Екзамен
6 Перелік 2: Геологія / Гідрологія
Залік
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»
Навчальні дисципліни професійної підготовки
10 Природничі науки

спеціальності 106 Географія

за освітньо-професійною програмою Географія

3 5 Перелік №1: Геоурбаністика / Гуманістична географія / Міждержавні інтеграційні структури Екзамен
6 Перелік 2: Екскурсознавство з основами організації екскурсій / Основи геопланування / Рекреалогія та курортологія Залік
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»
Навчальні дисципліни професійної підготовки

01 Освіта / Педагогіка

спеціальності 014 Середня освіта (Географія)

за освітньою програмою Географія

4 7 Прикладна фізична географія / Ландшафтне проектування та дизайн Залік
7 Геоурбаністика / Метеорологія і кліматологія Екзамен
8 Географія природокористування і природоресурсний потенціал / Соціальна географія України Залік
Навчальні дисципліни професійної підготовки

10 Природничі науки

Спеціальності 103 Науки про Землю

за освітньою програмою Географія

4 7-8 Географія сільського господарства / Земельні ресурси України Залік
7 Прикладна фізична географія / Ландшафтне проектування та дизайн Залік
7 Біосферологія / Географічний менеджмент локальних адміністративних таксонів Екзамен
8 Геотуризм / Фотограмметрія Залік
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»
Навчальні дисципліни професійної підготовки

01 Освіта / Педагогіка

спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

освітньо-професійна програма Середня освіта (Географія)

2 3 Основи географічних знань в початковій школі / Організація позакласної та позаурочної наукової роботи з географії Екзамен
3 Геотуризм / Міждержавні інтеграційні структури Залік