НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Кафедра географії та методики її викладання

 1. Антропогенне ландшафтознавство
 2. Біогеографія
 3. Біосферологія
 4. Вступ до географії світового господарства
 5. Вступ до спеціальності
 6. Географія грунтів з основами грунтознавства
 7. Географія культури
 8. Географія материків і океанів
 9. Географія населення
 10. Географія природокористування і природоресурсний потенціал
 11. Географія світового господарства
 12. Географія туризму з основами туристичного менеджменту
 13. Геоекологія
 14. Геоінформаційні системи в географії
 15. Геоінформаційні технології в географії
 16. Геологія
 17. Геомоніторинг та фенологічні спостереження в природі
 18. Геоурбаністика
 19. Геофізика ландшафтів
 20. Демо- та етногеографія України
 21. Економічна географія України
 22. Економічна і соціальна географія України
 23. Загальне землезнавство
 24. Історична геологія з основами палеогеографії
 25. Кадастр та оцінка земель
 26. Картографія з основами топографії
 27. Конструктивна географія
 28. Краєзнавство і туризм
 29. Ландшафтне проектування та  дизайн
 30. Ландшафтознавство
 31. Математичні методи в географії
 32. Метеорологія і кліматологія
 33. Методика викладання географії у вищий школі
 34. Методика навчання географії
 35. Методика наукових досліджень
 36. Моніторинг поверхневих вод
 37. Основи геополітики і географія зовнішньоекономічних зв’язків
 38. Основи ландшафтознавства
 39. Основи наукових досліджень
 40. Основи промислового сільськогосподарського виробництва та транспорту
 41. Основи теорії суспільної географії
 42. Основи технологій виробництва
 43. Палеогеографія
 44. Палеоландшафтознавство
 45. Підходи та принципи географічного районування
 46. Прикладна картографія
 47. ПРП Хмельницької області
 48. Регіональна економічна географія
 49. Регіональна економічна географія України
 50. Рекреаційна географія
 51. Розміщення продуктивних сил і економічне районування
 52. Світове сільське господарство
 53. Соціальна географія України
 54. Сучасні проблеми фізичної та суспільної географії
 55. Топографічні та дистанційні методи в географії
 56. Фізична географія материків і океанів
 57. Фізична географія України