НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр: 014 Середня освіта (Географія)    1 курс                                   

Вступ до спеціальності

Загальне землезнавство

Географія материків і океанів

Географія України

Картографія з основами топографії

Ґрунтознавство і географія ґрунтів

Геоінформаційні технології в географії

 

106 Географія              1 курс                

Загальне землезнавство

Ґрунтознавство і географія ґрунтів

Топографія з основами геодезії

Геоінформаційні технології в географії

Географія материків і океанів

Вступ до спеціальності

 

014 Середня освіта (Географія) 2 курс 

Регіональна фізична географія України

Географія материків і океанів

Суспільна географія

Географія України

 

106 Географія 2 курс

Спортивний туризм

Геоморфологія

Геологія

Суспільна географія

Картографія

Географія материків і океанів

Географія України

Геомоніторинг та фенологічні спостереження в природі

 

014 Середня освіта (Географія) 3 курс                                                

Основи суспільної географії

Географія України

Методика навчання географії

Палеогеографія

Краєзнавство і туризм                                                                                     

Дешифрування космічних знімків та аерознімків

Географія рідного краю

 

103 Науки про Землю 3 курс                                                                          

Основи суспільної географії

Географія України

Основи геоінформаційного програмування

Рекреаційна географія

Біогеографія

Географія культури

Спортивний туризм

 

014.07 Середня освіта (Географія) 4 курс

Біогеографія

Регіональна економічна і соціальна географія

Краєзнавство і туризм

Прикладна фізична географія

Метеорологія та кліматологія

Соціальна географія України

 

103 Науки про Землю 4 курс

Природні ресурси і кадастр

Регіональна економічна і соціальна географія

Рекреаційна географія                                                                            

Географія сільського господарства

Прикладна фізична географія

Географічний менеджмент локальних адміністративних таксонів

Геотуризм

 

Магістр: 014 Середня освіта (Географія) 2 курс

Основи геополітики і географія зовнішньоекономічних зв’язків

Антропогенне ландшафтознавство

Актуальні проблеми сучасної географії

Організація шкільної наукової роботи з географії

 

014 Середня освіта (Географія) 1 курс

Методика наукових досліджень

Шкільна наукова робота з географії

Основи геополітики і географія зовнішньоекономічних зв’язків

Методика навчання географії у профільній середній школі

Методика навчання географії у закладі вищої освіти

Кадастр та оцінка земель

Підходи та принципи географічного районування

Антропогенне ландшафтознавство

Наукові проблеми географії