НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Біогеографія
 2. Біосферологія
 3. Вступ до географії світового господарства
 4. Вступ до спеціальності та математичні методи в географії
 5. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства
 6. Географія культури
 7. Географія материків  і океанів
 8. Географія рідного краю
 9. Географія рідного краю
 10. Географія світового господарства
 11. Геоінформаційні технології в географії
 12. Геологія
 13. Геоморфологія
 14. Загальне землезнавство
 15. Історична географія
 16. Історія географічних наук
 17. Картографія
 18. Картографія з основами топографії
 19. Конструктивна географія
 20. Краєзнавство і туризм
 21. Ландшафтознавство
 22. Методика навчання географії
 23. Методика наукових досліджень
 24. Організація туристичної роботи
 25. Основи ландшафтознавства
 26. Основи теорії суспільної географії
 27. Палеоландшафтознавство
 28. Прикладна фізична географія
 29. Природо-ресурсний потенціал Подільського регіону
 30. Регіональна економічна географія України
 31. Регіональна економічна географія України
 32. Регіональна економічна і соціальна географія
 33. Регіональна фізична географія України
 34. Суспільна географія (географія населення)
 35. Сучасні демографічні проблеми
 36. Топографічні та дистанційні методи в географії
 37. Топографія з основами геодезії
 38. Фізична географія України