Навчальні дисципліни / Силабуси навчальних дисциплін

Курс Спеціальність/галузь знань Дисципліни Семестр
Освітній ступінь «бакалавр»
1 106 Географія / 10 Природничі науки Загальне землезнавство 1-2
Ґрунтознавство і географія ґрунтів 2
Топографія з основами геодезії 1
Геоінформаційні технології в географії 2
Географія материків і океанів 2
Вступ до спеціальності 1
Навчально-польова практика із загального землезнавства 2
1 014 Середня освіта (Географія) додаткова спеціальність Середня освіта (Біологія) /01 Освіта / Педагогіка Вступ до спеціальності 1
Загальне землезнавство 1-2
Географія материків і океанів 2
Географія України 2
Картографія з основами топографії 1
Ґрунтознавство і географія ґрунтів 2
Геоінформаційні технології в географії 2
Навчально-польова практика із загального землезнавства 2
2 106 Географія / 10 Природничі науки Спортивний туризм 1
Геоморфологія 2
Геологія 2
Суспільна географія 2
Картографія 1
Географія материків і океанів 1
Географія України 1-2
Геомоніторинг та фенологічні спостереження в природі 2
Навчально-польова практика із топографії та картографії 2
2 014 Середня освіта (Географія) з додатковою предметною спеціальністю «Біологія»/ 01 Освіта /Педагогіка Регіональна фізична географія України 3
Географія материків і океанів 3
Суспільна географія 4
Географія України 3-4
Навчально-польова практика із топографії та картографії 4
3 014 Середня освіта (Географія) / 01 Освіта / Педагогіка Основи суспільної географії 5
Географія України 5-6
Методика навчання географії 5-6
Палеогеографія 5
Краєзнавство і туризм 6
Дешифрування космічних знімків та аерознімків 5
Географія рідного краю 6
Комплексна фізико- та економіко-географічна практика 6
3 103 Науки про Землю / 10 Природничі науки Основи суспільної географії 5
Географія України 5-6
Основи геоінформаційного програмування 5-6
Рекреаційна географія 6
Біогеографія 5
Географія культури 5
Спортивний туризм 6
Комплексна фізико- та економіко-географічна практика 6
4 014.07 Середня освіта (Географія)/ 01 Освіта Біогеографія 7
Регіональна економічна і соціальна географія 7-8
Краєзнавство і туризм 7
Прикладна фізична географія 7
Метеорологія та кліматологія 7
Соціальна географія України 8
Педагогічна практика 8
Навчально-польова практика з краєзнавства. Туристичний похід 8
4 103 Науки про Землю / 10 Природничі науки Природні ресурси і кадастр 8
Регіональна економічна і соціальна географія 7-8
Рекреаційна географія 7
Географія сільського господарства 7-8
Прикладна фізична географія 7
Географічний менеджмент локальних адміністративних таксонів 7
Геотуризм 8
Виробнича практика 8
Навчально-польова практика з краєзнавства. Туристичний похід 8

Освітній ступінь «магістр»

1 014 Середня освіта (Географія) / 01 Освіта / Педагогіка Методика наукових досліджень 1
Шкільна наукова робота з географії 1
Основи геополітики і географія зовнішньоекономічних зв’язків 1
Методика навчання географії у профільній середній школі 1
Методика навчання географії у закладі вищої освіти 2
Кадастр та оцінка земель 1
Підходи та принципи географічного районування 2
Антропогенне ландшафтознавство 2
Наукові проблеми географії 2
Виробнича педагогічна практика у профільній середній школі 2
2 014 Середня освіта (Географія) / 01 Освіта / Педагогіка Основи геополітики і географія зовнішньоекономічних зв’язків 3
Антропогенне ландшафтознавство 3
Актуальні проблеми сучасної географії 3
Організація шкільної наукової роботи з географії 3
Педагогічна (асистентська) практика 3