Конференції та семінари

План роботи наукових семінарів кафедри географії та методики її викладання (на ІІ семестр 2019-2020 н.р.)

№ п/п Теми Виконавці Терміни проведення
1 «Транспортна інфраструктура як фактор розвитку малого бізнесу (на прикладі Хмельницької області)» Колектив кафедри 28 січня 2020 р.
2 «Генезис чорноземів в межах Подільської височини» Колектив кафедри 21 лютого 2020 р.
3 «Подієвий туризм Кам’янець-Подільського району: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» Колектив кафедри 24 березня 2020 р.
4 «Ефективні форми організації геотуризму в Подільському регіоні» Колектив кафедри 15 квітня 2020 р.
5 «Ритмічність формування каньйоноподібних долин на прикладі Смотрицького каньйону» Колектив кафедри 15 травня 2020 р.
6 «Сучасний стан автодоріг Староушицького напрямку, як чинник розвитку зеленого туризму» Колектив кафедри  25 червня 2020 р.

 

План роботи науково-методичних семінарів кафедри географії та методики її викладання (на ІІ семестр 2019-2020 н.р.)

№ з/п

Тема доповіді Виконавці Терміни виконання Позначка про виконання
1. «Історико-культурні туристичні ресурси Хмельницької області: сучасний стан і проблеми використання» асистент В.З. Мисько Січень, 2020 р. 27 січня 2020 р.
2. «Особливості навчання географії засобами комп’ютерних технологій» асистент В.З. Мисько

 

Лютий, 2020 р. 20 лютого 2020 р.
3. «Оцінка капітальних інвестицій в містах і районах Хмельницької області» асистент Б.В. Матвійчук Березень, 2020 р. 25 березня 2020 р.
4. «Розвиток інноваційних видів туризму в ОТГ Хмельницької області» к.г.н., ст. викладач А.С. Лісовський Квітень, 2020  р. 29 квітня 2020 р.
5. «Ментальні аспекти у проблемі картографування» к.геогр.н., доцент І.П. Рибак Травень, 2020 р. 22 травня 2020 р.
6. «Практичні аспекти викладання географії, у контексті реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.» асистент О.В. Матуз

 

Червень, 2020 р. 26 червня 2020 р.

 

План роботи наукових семінарів кафедри географії та методики її викладання (на І семестр 2019-2020 н.р.) 

№ п/п Теми Виконавці Терміни проведення
1. «Ландшафтно-екологічна оптимізація системи лісокористування Хмельницької області» Колектив кафедри 26 вересня 2019
2. «Еколого-географічні аспекти функціонування водосховищ малих ГЕС» Колектив кафедри 25 жовтня 2019
3. «Природні туристично-рекреаційні ресурси Середнього Придністер’я» Колектив кафедри 20 листопада 2019
4. «Проблеми збереження ландшафтного різноманіття Кам’янецького Придністер’я» Колектив кафедри 21 грудня 2019

 

План роботи науково-методичних семінарів кафедри географії та методики її викладання (на І семестр 2019-2020 н.р.) 

№ з/п Тема доповіді Виконавці Терміни виконання
1.

 

«Новий навчальний курс 11 класу “Географія”: зміст, структура та особливості вивчення через призму викладання географічних дисциплін у ВНЗ» асистент Мисько В.З. 27 вересня 2019 р.
2. «Сучасні підходи використання інформаційних технологій на уроках» к.г.н., ст. викладач Гарбар В.В. 18 жовтня 2019 р.
3. «Розвиток зеленого туризму в ОТГ Хмельницької області» к.г.н., ст. викладач Лісовський А.С. 18 листопада 2019 р.
4. «Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України» асистент Матвійчук Б.В. 17 грудня 2019 р.