Гуртки і проблемні групи

ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

1. «Група картографічного моделювання»

Керівники:

к.геогр.н., доцент Рибак І.П.,

ст. викл. Любинська І.Б.

 

2. «Проблеми палеогеографії Поділля»

Керівники:

к.геогр.н., доцент Касіяник І.П.,

асистент Матуз О.В.

 

НАУКОВІ ГУРТКИ

1. Краєзнавчо-туристичний гурток «ТУМАЛТ»

Керівники:

к.геогр.н., ст.викладач Лісовський А.С.,

к.г.н. ст. викладач Придеткевич С.С.,

асистент Матвійчук Б.В.

 

2. «Сучасні аспекти методики викладання географії»

Керівники:

д.пед.н., професор Мендерецький В.В.

асистент Мисько В.З.

 

3. «ГІС-технології в географії»

Керівник:

к.геогр.н. ст. викладач Гарбар В.В.