Назарук Микола Миколайович

доктор географічних наук, професор, професор кафедри географії та методики її викладання

        Народився 10 червня 1953 р. в с. Древині Іваничівського району Волинської області.
В 1977р. закінчив з відзнакою Львівський державний університет імені Івана Франка, за фахом „Географ. Викладач географії.” У 1990р. захистив кандидатську дисертацію „Філософсько-методологічні основи екологічного виховання у сучасних умовах”.
Після закінчення університету працював вчителем географії на Волині. Пізніше працював на комсомольській роботі. Після захисту дисертації продовжив професійну діяльність викладачем кафедри екології та ландшафтної архітектури Українського лісотехнічного університету. У 1996р. був обраний на посаду доцента кафедри РВПР і ОП Львівського національного університету ім. І. Франка. У 2010 р. захистив докторську дисертацію “Конструктивно-географічні основи розвитку і функціонування соціально-екологічних систем великого міста”. З 2010 р – професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

Додаткові звання, членство в наукових товариствах, редколегіях наукових журналів: обирався членом вченої ради університету, членом науково-методичної комісії з екології при Міністерстві освіти і науки України. Член Українського географічного товариства.

Сфера наукових інтересів: проблеми взаємодії людського суспільства і природи, екологічна освіта та її філософсько-методологічні основи, філософські проблеми природознавства, екологічні та соціальні проблеми м. Львова, екологічний менеджмент.

Викладач забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: кадастр та оцінка земель.

Має понад 100 публікацій.

Основні наукові праці:

  1. Назарук М. Геоінформаційний аналіз та моделювання забруднення урбоеко-системи центральної частини м. Львова / М. Назарук, І. Шолок // Часопис картографії. – 2012. – Вип. 4. – С. 30–40.
  2. Назарук М. М. Вуглевидобуток як чинник природно-техногенної небезпеки на Малому Поліссі / М. М. Назарук, Т. В. Мельник // Фізична географія та геоморфологія. Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 2011. – Випуск 2 (63). – С. 91–96.
  3. Назарук М. М. Демографічні процеси у місті Львові на зламі ХХ та ХХ1 століть і їх вплив на функціонування урбосистем / М. М. Назарук // Історія української географії. всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – 2011. – Випуск 23. – С.82–87.
  4. Назарук М. Еколого-географічні особливості рекреаційного природо-користування в горбогірних ландшафтах околиць міста Львова / М. Назарук, А. Крисько // Фізична географія та геоморфологія. Міжвідомчий збірник. – Київ, 2011. Випуск 3 (64). – С. 87–95.
  5. Назарук М. Структурні зміни в економіці міста Львова на зламі ХХ та ХХІ століть та їх вплив на функціонування урбосистеми // Наук. вісник Чернівецького університету. Зб. наук. праць. – Вип. 553-554. Географія – 2011.– С. 174 -179.

Монографії:
Назарук М.М. Львів у ХХ столітті. Соціально-екологічний аналіз: Монографія.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка. 2008.- 348 с.+ вкл.

Підручники:
Промислова екологія. – Підручник у співав. Львів, 2006р. – 540с.
Навчальні посібники:
Назарук М.М., Койнова І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання і відповіді // Навч. посіб. у співав. Львів „Еней”, 2004 – 215с.
Назарук М.М. (співавтор) Основи екології та соціоекології. // Навч. посіб. Львів „Афіша”, 2000. – 255с.
Назарук М.М. (співавтор) Основи соціоекології // Навч. посіб. у співав. К.: „Вища школа”. 1995 – 237с.
Назарук М.М. (співавтор) Основи соціоекології: Навч. посібн. /За ред. Г.О.Бачинського.- К.: Вища шк., 1995.- 238 с.

Словники:
Назарук М.М. Соціоекологія. Словник-довідник. В-во. НТЛ, 1999 – 171с.