Любинська Інна Борисівна

старший викладач кафедри географії та методики її викладання

 Народилась  27 липня 1971 року в м. Кам’янець-Подільський  Хмельницької області.

У 1993 році закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію спеціаліста  географа, викладача.

Науково-педагогічний стаж роботи – 20 років. З 2006 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті.

З 2010 року заступник декана з навчально-методичної роботи.

В 2012 році закінчила аспірантуру на кафедрі геоекології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  за спеціальністю 11.00.11  «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».

Працює над дисертаційною роботою за темою «Конструктивно-географічний аналіз та оцінювання природних рекреаційних ресурсів (на матеріалах Хмельницької області)».

Викладач забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: географія України (1 курс: 014 Середня освіта (Географія), (2 курс: 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія), (3 курс: 014 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю)); регіональна фізична географія України; регіональна економічна і соціальна географія (014.07 Середня освіта (Географія)103 Науки про Землю); географія сільського господарства; методика навчання географії у профільній середній школі.

Основні праці:

1.Касіяник І.П., Любинська І.Б., Мисько В.З., Чернюк Г.В. Рекреаційна оцінка ландшафтів Хмельницького Придністер’я. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Дністровський каньйон проблеми розвитку туризму та шляхи їх вирішення».– Тернопіль: Підручники і посібники, 2009.– С.52-56.

  1. Любинська І. Б. Оцінка кліматичних ресурсів Хмельницької області для організації рекреаційної діяльності // Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія. – Тернопіль, 2010 . – С.256-260.
  2. Касіяник І. П., Мисько В.З., Любинська І. Б., Чернюк Г. В. Ландшафтно-оціночні дослідження території Хмельницького Придністер’я. // Наукові праці Кам’янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: – у 5 т. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. Випуск 9. – Т. 2. – С. 89-91.
  3. Касіяник І.П., Любинська І.Б., Мисюкевич О.В., Придеткевич С.С., Самар В.М. Туристично-рекреаційна система Хмельницького Придністер’я. Сучасний стан та перспективи розвитку // Туристичні ресурси як чинник розвитку території. Матеріали Всеукраїнської наукова-практичної конференції-семінару (09-10 грудня, 2011 року). – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С.171-176.
  4. Чернюк Г. В., Касіяник І. П., Любинська І. Б., Мисько В.З. Методологія поняття взаємодії людини і природи в географії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль СМП «Тайп». – №1 2012. – Вип. 37. – С. 20-24.
  5. Касіяник І.П., Любинська І.Б., Монастирський В.Р.Інфраструктура пригодницького туризму в Подільському Придністер’ї (на матеріалах Тернопільської та Хмельницької областей) // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів, 2013. – Вип. 43, Кам’янець-Подільський, 415с. – С.207 – 216.

 Автор і співавтор 28  наукових та навчально-методичних публікацій.