Бігняк Ольга Петрівна

старший лаборант кафедри географії та методики її викладання

Народилася 31 серпня 1994 року у с. Нове Поріччя Городоцького району, Хмельницької області.

У 2017 році закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) та здобула кваліфікацію «Магістра. Географа. Викладача географії».

Статті у збірниках праць міжнародних та всеукраїнських конференцій:

  1. О.П. Бігняк, Л.В. Касіяник ПТК Медоборського та Сатанівсько-Іванковецького природного ядра в структурі екомережі басейну р. Збруч // Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика [Електронне видання] / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 9–11 жовтня, 2018 р., К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. – С. 222-226.
  2. О.П. Бігняк Перспективні природні ядра в нижній частині басейну р. Збруч як умова ефективного функціонування локальної екомережі / Збірник наукових праць студентів та магістрантів К-ПНУ ім. І. Огієнка, випуск 12, 2018 р. – С. 128.
  3. О.П. Бігняк, Л.В. Касіяник Нігинські Товтри в структурі екологічної мережі // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини» до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся» (м. Славута, 23-25 травня, 2018 р.) / [Відповід. редактори: пров.н.с. Белінська М.М., д.б.н., проф. Якубенко Б.Є., к.б.н., проф. Матвєєв М.Д.]. – Славута : Друкарня ТОВ «Каліграф». – 2018. – С. 28-31.
  4. О.П. Бігняк, Л.В. Касіяник Вододільні ландшафти та їх роль у формуванні регіональної екологічної мережі в межах басейну р. Збруч// Подільські читання : збірник матеріалів Всеукр. наук. конф., 12-13 жовтня. – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка. – 2017. – С. 70-71.
  5. Бігняк О.П., Касіяник Л.В. Схилові місцевості долини річки Збруч: структура, використання, природоохорона // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 170-тій річниці початку грунтових палеонтологічних досліджень у регіоні “Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем каньйонового Придністров’я” (м. Заліщики, Тернопільська обл., 14-15 вересня 2017р.). – Заліщики, 2017. – С.34-36.
  6. О.П. Бігняк Авратинське природне ядро в системі локальної екомережі басейну р. Збруч // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Подільські читання: унікальні об’єкти природи і суспільної сфери Поділля; регіональні особливості інтеграції економічних і соціальних напрямків їх розвитку як умова ефективного збереження» (м. Кам’янець-Подільський, 3–5 листопада, 2016 р.) / [Відповід. редактори: проф. Матвєєв М. Д., проф. Любінська Л. Г., проф. Любинський О. І.]. – ТОВ «Друкарня Рута, 2016. – С. 60-62.
  7. О.П. Бігняк Засоби ГІС при дослідженні рекреаційного потенціалу Городоцького району Хмельницької області / Збірник наукових праць студентів та магістрантів К-ПНУ ім. І. Огієнка, випуск 9, 2015 р. – С. 95.