Дисципліни вільного вибору студентів

ПЕРЕЛІК 
навчальних дисциплін вільного вибору студентів природничого факультету
на 2018-2019 навчальний рік

Спеціальність Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю Кафедра, що забезпечуватиме викладання навчальної дисципліни
103 Науки про Землю       3   Екотрофологія  Екзамен  Кафедра екології 
Біобезпека і біоетика  Кафедра біології та методики її викладання
 6  Поглиблений курс іноземної мови (англійська, німецька, французька)  Залік Кафедра іноземних мов
Екологічна безпека Кафедра екології
Екологія людини Кафедра екології
 4   7  Історична геологія    Екзамен Кафедра географії та методики її викладання 
Геоморфологія Кафедра географії та методики її викладання  
 8 Сучасні демографічні проблеми   Залік  Кафедра географії та методики її викладання  
Геофізика ландшафтів  Кафедра географії та методики її викладання  
 014.07 Середня освіта (Географія)      3     5   Екотрофологія Екзамен   Кафедра екології 
Біобезпека і біоетика  Кафедра біології та методики її викладання
 6   Поглиблений курс іноземної мови (англійська, німецька, французька)  Залік   Кафедра іноземних мов
Екологічна безпека  Кафедра екології
 Екологія людини  Кафедра екології
 4    7 Геоморфологія  Екзамен   Кафедра географії та методики її викладання
Геоурбаністика  Кафедра географії та методики її викладання
 8 Географія природокористування і природоресурсний потенціал  Залік  Кафедра географії та методики її викладання
Географія рідного краю Кафедра географії та методики її викладання
Педагогіка інклюзивної освіти Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти
101 Екологія 2 4 Картографія з основами топографії Залік Кафедра географії та методики її викладання