Мисько Володимир Зіновійович

IMG_2455Старший викладач кафедри географії та методики її викладання.

Народився 14 грудня 1968 року у смт. Нова Ушиця Хмельницької області.

У 2003 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобув кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач географії.

Науково-педагогічний стаж роботи – 20 років. З 2004 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті.

В 2012 році закінчив аспірантуру на кафедрі географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету і мені Володимира Гнатюка за спеціальністю 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».

Завершує роботу над дисертацією за темою «Туристично-рекреаційні ресурси Національного природного парку «Подільські Товтри».

Викладач з дисциплін: методика викладання географії, фізична географія материків і океанів, рекреаційна географія, рекреаційні ресурси та курортологія, географія Світового океану, географія ґрунтів з основами ґрунтознавства, навчальної польової практики із геології, землезнавства, ґрунтознавства.

Основні праці:

  1. Хмельницька область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина. – Київ: ТОВ «Видавництво «Мапа», 2002. – 20 с. (співавтор).
  2. Мисько В.З. Рекреаційні ландшафтні ресурси Національного природного парку «Подільські Товтри» // Різноманіття природи Хмельниччини: зб. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ландшафтне та біологічне різноманіття Хмельниччини: дослідження, збереження та відтворення», м. Кам’янець-Подільський, 17-18 грудня 2003 р. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. – С. 121-126.
  3. Мисько В.З. Ресурси клімату і погоди Національного природного парку «Подільські Товтри» та їх рекреаційний потенціал // Історія української географії та картографії: зб. за підсумками Третьої міжнародної наукової конференції «Історія української географії та картографії», присвяченої 130-літньому ювілею академіка Степана Рудницького, Тернопіль, 6-7 грудня 2007 р. – Тернопіль, 2007. – С. 62-65.
  4. Мисько В.З. Ландшафтні ресурси НПП «Подільські Товтри» та їх рекреаційне значення // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Вип. 1. – С. 198-204.
  5. Касіяник І.П., Любинська І.Б., Мисько В.З., Чернюк Г.В. Рекреаційна оцінка ландшафтів Хмельницького Придністров’я // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму: зб. за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2009. – С. 52-56.
  6. Касіяник І.П., Любинська І.Б., Мисько В.З., Чернюк Г.В. Оцінка ландшафтів Хмельницького Придністер’я з позицій збалансованого природокористування // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль: спеціальний випуск: Стан природокористування: підходи, проблеми, перспектива. – 2010. – С. 55–60.
  7. Мисько В.З. Сучасний стан і перспективи розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури Національного природного парку «Подільські Товтри» // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: зб. за матеріалами VIIІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених / за ред. проф. Л.І. Зеленської. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011. – Вип. 8. – С. 180-183.

Автор і співавтор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій.

З 2007 року є постійним керівником багатьох учнівських наукових робіт по лінії МАН, більшість з яких ставали переможцями і призерами міського та обласного етапів. У 2014 році нагороджений почесною грамотою Кам’янець-Подільського управління освіти і науки за плідну співпрацю з міським науковим товариством МАН.

З 2006 по 2013 рр. обіймав посаду факультетського керівника практики природничого факультету. За звітний 2010-2011 навчальний рік робота факультетського керівника була визнана однією із найкращих в університеті.