Мендерецький Вадим Владиславович

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри географії та методики її викладання.

Народився 24 січня 1962 в с. Довжок, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області. З 1969 до 1979 року навчався в Кам’янець-Подільській середній школі № 15. В 1979-1984 року здобував освіту в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті. Після закінчення якого з 1984 р. по 1989 рік як дипломований фахівець працював учителем спочатку в Китайгородській, а пізніше  Кадиївській середніх школах Кам’янець-Подільського району.

У 1986 році вступив до аспірантури Науково-дослідного інституту педагогіки України (м. Київ). Захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова 23 червня 1992 року.

З 1 травня 1990 року працює у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті, а пізніше університеті. Атестат доцента одержав у 1997 році. З 1 грудня 2003 р. до 1 грудня 2006 року навчався в докторантурі при Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. У 2007 році захистив докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді цього ж університету. У 2011 році рішенням ДАК України – присвоєно вчене звання професора. З вересня 2018 працює на посаді професора кафедри географії та методики її викладання.

З 1993 року Вадим Владиславович упродовж багатьох років є виконавцем держбюджетної тематики з проблем управління компетентнісним та світоглядним становленням майбутнього педагога. Наразі бере участь у виконанні проекту «Теорія управління процесами формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього учителя» (2017-2019 роки). Ця діяльність та участь у більш як 150 наукових конференціях, симпозіумах, семінарах різних рівнів і Європейсько-Азіатських першостях з наукової аналітики в галузі дидактики дали змогу розвинути наукові зв’язки і співпрацю з багатьма освітніми закладами України та закордону. Напрацювання, які мали широку апробацію, були покладені в основу проведення на базі Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка міжнародних наукових конференцій.

За роки науково-педагогічної діяльності Мендерецький В.В. опублікував понад  300 наукових праць, серед яких: 2 монографії, 2 підручники для вищої школи та понад 50 навчальних посібників, які рекомендовані МОН України, понад 100 статей опубліковано в наукових фахових виданнях України та закордоном, має публікації у виданнях, які зареєстровані у міжнародних наукометричних базах. За останні 5 років опублікував понад 100 робіт.

В.В.Мендерецький є членом редколегії «Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна» (фахове наукометричне видання) та членом редколегії фахового всеукраїнського журналу «Педагогіка безпеки».

Професор В.В.Мендерецький входить до складу експертних рад МОН України з акредитації спеціальностей ЗВО, є членом Експертної ради МОН України з розробки державного стандарту з безпекових дисциплін.

Професор Мендерецький В.В. керує написанням дипломних, магістерських робіт та кандидатських дисертацій, виступає в якості опонента при захисті докторських та кандидатських дисертацій

За успіхи в трудовій діяльності нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України (1990 р.), знаком «Відмінник освіти України» (2008 р.), грамотою Хмельницької обласної ради (2008 р.), почесною грамотою Кам’янець-Подільської міської ради (2010 р.), у період з 2010 року по 2012 неодноразово був переможцем обласного конкурсу науково-дослідних робіт у номінаціях «Підручники і монографії» та «Фундаментальні НДР».