Матвійчук  Борис Валерійович

IMG_2451Асистент кафедри географії та методики її викладання.

Народився 27 вересня 1982 року м. Бердичів, Житомирської області.

У 2005 році закінчив з відзнакою Тернопільський національний педагогічний університет (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобув кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач географії.

В період 2005-2006 рр. працював вчителем географії у Яськовецькій ЗОШ I-IIIст.

Науково-педагогічний стаж роботи – 9 років. З 2006 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті.

В 2007-2011 році навчався в аспірантурі на кафедрі географії України і туризму  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія.

Працює над дисертаційною роботою за темою «Суспільно-географічні аспекти розвитку малого підприємництва регіону (на матеріалах Хмельницької області)».

Викладає такі дисципліни: вступ до географії світового господарства, географія світового господарства, геоурбаністика, математичні методи в географії, міждержавні інтеграційні структури; веде навчальні польові практики із краєзнавства і туризму, туризму та туристичного походу.

 Основні праці:

  1. Матвійчук Б.В. Чинники формування етнічного складу населення Поділля // Магістр: вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. –  Тернопіль, 2005. – Вип.1.– С. 56-58
  2. Матвійчук Б.В. Суспільно-географічна сутність малого бізнесу: теоретико-методологічні засади // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль, 2007. – С. 123-131.
  3. Матвійчук Б.В.Суспільно-географічний аналіз розвитку сфери малого бізнесу Хмельницької області: історичні аспекти // Історія української географії: матеріали міжнародної конференції до 130-річчя академіка С.Рудницького. – Тернопіль, 2007. – С. 133-135.
  4. Касіяник І.П., Матвійчук Б.В. Краєзнавство і туризм. Парактикум: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2007. –  76 с.: кол. вставка.
  5. Чернюк Г.В. Матвійчук Б.В.Ступені формування екологічного світогляду студентів в процесі вивчення географічних дисциплін // Навколишнє середовище і здоров’я людини : матеріали наукової конференції (18-20 листопада 2008 р., м. Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – С. 154-155.
  6. Матвійчук Б.В. Пріоритетні напрямки розвитку малого підприємництва в Хмельницькій області // Вісник  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Вип 1. – С. 195-198.
  7. Матвійчук Б.В.  Туристичний та курортно-рекреаційний комплекс Хмельниччини // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: науково-теоретичний збірник. – Пререяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2009. – С. 207-209.
  8. Матвійчук Б.В. Місце малого бізнесу в господарському комплексі Хмельницької області // Географічні засади вирішення регіональних проблем: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 листопада 2010 р. / за заг. ред. Процика І. Г. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2010. – С. 88-90.

 Автор і співавтор понад 25 наукових та навчально-методичних публікацій.