Чернюк Ганна Володимирівна

DSC03652Доцент кафедри географії та методики її викладання Чернюк Ганна (Анна) Володимирівна

Народилася 03 березня 1947 року, с.Ладорож Пінського району Брестської області

 У 1970 році закінчила Московський державний університет імені Михайла Ломоносова за спеціальністю “Фізична географія” та отримала кваліфікацію  «географ-палеогеограф». 01січня 1976 року закінчила очну аспірантуру Географічного факультету Московського державного університету імені Михайла Ломоносова (м. Москва).

Науково-педагогічний стаж роботи – 40 років. З вересня 2007 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті.

Кандидат географічних наук з 1976 р. (диплом, ГФ № 000217 ) зі спеціальності – геоморфологія і палеогеографія. Захист 19.05.1976 на вченій Раді з геоморфології, палеогеографії, картографії і гляціології Московського державного університету імені Михайла Ломоносова на Географічному факультеті.

Кандидатська дисертація «Основные этапы развития растительности Нижнего Приамурья в плейстоцене и голоцене по палинологическим данным».

Кандидатську дисертацію захистила  19 травня 1976 року на вченій Раді з геоморфології, палеогеографії, картографії і гляціології Географічного факультету Московського державного університету імені Михайла Ломоносова.. Науковий керівник – доктор географічних наук, академік Костянтин Костянтинович Марков.

Вчене звання доцент кафедри географії  присвоєно 03 березня 1983 року (атестат, ДЦ № 061080).

Доцент кафедри географії Природничого факультету Абхазського державного університету у м.Сухумі. з березня 1983 року.

Доцент кафедри фізичної географії Природничого та Географічного факультету Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка з березня 1986 до2006 року. З вересня 2007 року доцент кафедри географії та екології Природничого факультету Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка

Ведучий викладач з дисциплін: метеорологія і кліматологія, загальна геоморфологія,, біогеографія та районування України, основи ландшафтознавства, загальна геологія, фізична географія СССР, фізична географія Євразії, фізична географія материків і океанів, загальна гідрологія, загальне землезнавство, прикладна кліматологія, онови фізичної географії, зі спецкурсів «Сучасні проблеми фізичної географії та ландшафтознавства», «Геоморфологія і палеогеографія четвертинного періоду» та ін.. .

Проводить наукові дослідження за темою “Оцінка природних умов та ресурсів областей Поділля і Придністров’я», «Палінологічний аналіз голоценових відкладів басейнів Дністра і Прута, Українських Карпат (Синяк), археологічних стоянок Приамур’я (Далекий Схід Росії)», «Аналіз та оцінка ресурсів клімату Поділля, Тернопільської та Хмельницької областей і  Хмельницького Придністров’я».

Основні праці

 1. Метеорологія і кліматологія. /Г.В.Чернюк, В.К Лихолат/. Навчальн. посібн. для ВНЗ за рекоменд. МОН України.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2009.-112с.
 2. Основи фізичної географії. /Р.Д.Бойко, Г.В.Чернюк/.- Киів: ІСДО АН, 1995.- 288с.
 3. Природно-рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу./Л.П.Царик, Г.В.Чернюк/.-  Тернопіль: Підручники і посібники, 2001.-188с.
 4. Древности Буреи. /С.П.Нестеров, А.В.Гребенщиков, Я.В.Кузьмин, А.В.Чернюк и др./- Новосибирск: изд-во ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2000.- 352с.
 5. Четвертичная палеогеография экосистемы нижнего и среднего Днестра. /О.М.Адаменко, А.В.Гольберт, В.А Овсиюк, Ж.Н.Матвиишина, С.И.Медяник, А.В.Чернюк./ – Киев: Феникс, 1996.- 200с.
 6. Разрез новейших отложений Нижнего Приамурья. /Э.Н.Сохина, Т.Д.Боярская, А.В.Чернюк и др./ Отв. ред. академик К.К.Марков. – Москва: Наука, 1978.- 106с.
 7. Субфоссильные спорово-пыльцевые спектры Нижнего Приамурья в отложениях руслового и пойменного аллювия. /Вестник МГУ, серия: география, №5. – Москва: МГУ, 1975. – с.58-64.
 8. Спорово-пыльцевые спектры отложений низких террас реки Кодори. /Труды Сухумского ботанического сада. Вып.ХХХ.- Тбилиси:”Мецниереба”, 1986.-с.166-178.
 9. Human impact on environment in the Neolithic-Bronze Age in Sothern Primorye./Y.V.Kuzmin, A.V.Cherniuk.//Jour.The Holocene. №5. -London, EdwardArnold, 1995.-479-484p.
 10. Палинологическое изучение культурных слоев неолита Нижнего Приамурья В(13000-3000 лет назад). /В.К.Лихолат, Я.В.Кузьмин, А.В.Чернюк.// Кн.”Актуальные проблемы палинологии на рубеже третьего тысячелетия”.- Москва: ИГ и РГИ РАН, 1999.-с.279-283.
 11. Стратиграфия отложений болота Синяк по палинологическим данным. /В.К.Лихолат, А.В.Чернюк.//Кн.”Палинология: теория и практика”. Х1 ВПК.- Москва: ПИН РАН, 2005.-с.135-137.
 12. Субрецентні спорово-пилкові спектри висотних поясів Карпат і Кавказу. /В.К. Лихолат, Г.В.Чернюк.//Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: географія. №1.- Тернопіль: ТДПУ, 1999.- с.30-35.
 13. Просторово-часові закономірності в географії. //Наукові записки ТДПУ. Серія: географія, №2.- Тернопіль: Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2002.- с.91-97.
 14. Ландшафтно-геоекологічні системи Рівненського Полісся. /Г.М.Логінова, Г.В. Чернюк.//Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. Вип.1.- Кам’янець-Подільський: КНПУ, 2008.- с.180-187.
 15. Кліматичні ресурси Поділля. /П.Л.Царик, Г.В.Чернюк. //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія.- Тернопіль: ТНПУ, 2008.-№1.-с.50-65.
 16. Чернюк Г.В., Матвійчук Б.В., Лясота О.Л. Формування  у студентів світогляду на взаємодію суспільства і природи при вивченні загального землезнавства//Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Т.2. – С. 116-117 .
 17. Вчення про біосферу ы ноосферу. /Г.В.Чернюк, І.В.Федорчук, І.П.Касіяник //Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Вип.2- Кам’янець-Подільський:: Аксіома, 2010. – с.418-429.
 18. Географічна методологія екологічного виховання студентів. /Б.В. Матвійчук, Г.В. Чернюк/ //Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Вип.2- Кам’янець-Подільський:: Аксіома, 2010. – с.370-377.
 19. Ноосферне поняття відповідальності за природу. /Г.В.Чернюк, І.В.Федорчук, І.П.Касіяник, Б.В. Матвійчук/ //Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Вип.2- Кам’янець-Подільський:: Аксіома, 2010. – с.293-300.
 20. Ландшафтно-оціночні дослідження території Хмельницького Придністер’я. /Касіяник І.П., Любинська І.Б., Мисько В.З., Чернюк Г.В./ //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Випуск 9. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010- Т. 2. – с. 89-91.
 21. Результати палінологічних досліджень голоценових відкладів долини Прута. /В.К. Лихолат, Г.В.Чернюк/ //Наукові праці  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.- Випуск 8. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009.- Т. 2. – с. 139-140.
 22. Чернюк Г.В. Оцінка ландшафтів Хмельницького Придністер’я з позицій збалансованого природокористування.  //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Спец. Випуск: «Стале природокористування: Підходи, проблеми, перспектива.»- Тернопіль: СМП «Тайп», 2010.- №1 (вип.. 27). –С.55-60..
 23. Розподіл температури повітря та термічні ресурси клімату Хмельницької області. /                                 Чернюк Г.В., Царик Л.П. Касіяник І.П./ //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія.- Тернопіль: ТНПУ, 2013.-№2.- с.46-60.
 24. Термічний режим повітря та теплові ресурси клімату Хмельницької області. /Г.В. Чернюк //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.- Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013.- Вип. 12. – Т.2. –с.118-121.
 25. Теплові ресурси клімату Хмельницької області. /Чернюк Г.В.//Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2012. – Вип.4. – с.202- 218.

Більш 180 наукових та навчально-методичних публікацій (в тому числі 7 наукових монографій, 3 навчальних посібники для ВНЗ з грифом МОН, 3 навчально-методичні  рекомендації, 100 наук. статей, тези та інші).