КАФЕДРА

Адреса: вул. Татарська, 14, м. Кам’янець-Подільський, 32300

Тел.:

e-mail: heography@kpnu.edu.ua

Дисципліни: Біогеографія, Вступ до економ. і соц. географії, Вступ до спеціальності, Вступ до фаху, Географія грунтів з основами грунтознавства, Географія населення, Географія світового господарства, Географія туризму з основами туристичного менеджменту, Геоекологія, Геоінформаційні системи в географії, Геологія, Геологія з основами геоморфології, Геоморфологія, Геоурбаністика, Гідрологія, Грунтознавство, Демо та етнографія України, Екологічна безпека, Екологічна експертиза, Екологічна стандартизація і сертифікація, Екологічне інспектування, Екологічне право, Екологія людини, Екологія міських систем, Екологія, Екологія/Геоекологія, Економіка природокористування, Економічна географія України, Загальна екологія (та неоекологія), Загальне землезнавство, Заповідна справа, Загальна гідрологія, Історична географія, Історична геологія з основами палеогеграфії, Картографія з основами топографії, Конструктивна географія, Краєзнавство і туризм, Ландшафтна екологія, Математичні методи в географії, Метеорологія і кліматологія, Методика викладання географії, Методика викладання географії у ВНЗ, Методика наукових досліджень, Міждержавні інтеграційні структури, Моделювання і прогнозування стану довкілля, Моніторинг довкілля, Моніторинг поверхневих вод, Новітні технології в географічній освіті, Нормування антропогенного навантаження на природне середовище, Організація управління в екологічній діяльності, Основи ландшафтознавства, Основи наукових досліджень у географії, Основи промисловості сільського господарства та транспорту, Палеоландшафтознавство, Прикладна картографія, Регіональна економічна географія, Рекреаційна географія, Розміщення продуктивних сил і економічне районування, Соціальна географія України, Соціальна екологія, Сучасні методи екологічних досліджень, Стратегія сталого розвитку, Техноекологія, Управління та поводження з відходами, Утилізація і рекуперація відходів, Фізична географія материків і океанів, Фізична географія України
Спецкурси: «Вступ до географії світового господарства»
Лабораторії: Лабораторія екологічного моніторингу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.