Зустріч із заступником міністра освіти і науки України – Єгором Стадним

18 лютого 2020 року у стінах Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулась зустріч із заступником міністра освіти і науки України Єгором Стадним. На зустрічі були присутні й викладачі кафедри географії та методики її викладання.

Тут підіймались актуальні проблеми сьогодення, що стосуються розбудови та функціонування вищої школи на сучасному етапі.

Зокрема, під час спілкування Є. Стадного із науково-педагогічними працівниками університету обговорювались проблемні питання удосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців, підходи до оцінки якості освіти у вишах України, міграції здобувачів вищої освіти за кордон, особливості державного фінансування університетів, скорочення кількості місць державного замовлення та збільшення місць підготовки на комерційній основі, публікації викладачів ЗВО у SCOPUS та Web of Science, проблеми української системи освіти в контексті європейської інтеграції та інші.