Дисципліни ОКР Бакалавр

Спеціальність 103 Науки про Землю

Геологія

Загальне землезнавство

Грунтознавство і географія грунтів

Топографія з основами геодезії

Природні ресурси і кадастр

Географія населення

Основи суспільної географії

Картографія

Основи ландшафтознавства

Геоінформаційні технології в географії

Географія материків і океанів

Регіональна економічна і соціальна географія

Географія України

Метеорологія і кліматологія

Основи геоінформаційного програмування